МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР

Menu

ІННОВАЦІЙНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР


ВМХАБ – ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ХАБ – надсучасний мережевий креативний простір для освітян в межах регіонального методичного кластеру.

Завдання: впровадження в межах регіонального методичного кластеру структурно-функціональної моделі «ВМХАБ» – «ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ХАБ».
Мета: створення інформаційних, організаційних, управлінських, науково-методичних, педагогічних, ресурсних умов, що забезпечують становлення необхідного освітнього простору для стимулювання та розвитку креативності педагогів, їх безперервної освіти, зростання професійної компетентності, життєвого успіху освітян.


КЛАСТЕР. Кластер – в перекладі з англійської «cluster» – «гроно», «букет», «щітка», «група», «скупчення», «зосередження» (наприклад, людей, предметів), або як «бджолиний рій», як процес буквально означає – «зростати разом», «збиратися групами», «товпитися, тіснитися».

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР – це система співпраці, щільно пов’язаних і територіально близьких освітніх установ, методичних структур, громадськості, влади, інституцій дотичних до освіти (виробників, постачальників освітніх послуг, споживачів, уряду, громадських, наукових та освітніх установ, об’єктів інфраструктури, технопарків), з метою активно сприяти професійному розвитку та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників на засадах, визначених Законом та Законом про ПЗСО, та за процедурами, визначеними Порядком; організації, раціонального використання освітнього середовища та його інноваційного нарощування для задоволення потреби освітян у здобутті нових чи поглибленні здобутих раніше компетентностей в безперервному професійному становленні, фаховому зростанні та підвищені загальнокультурного рівня і педагогічної майстерності.

ХАБ. Дослівно «hub» з англійської перекладається як «вузол, розвилка». Цим словом називають:
налаштування для підключення декількох пристроїв через USB – хаб-концентратор
позначають аеропорти, де можна пересісти на інший літак для подальшої подорожі.
використовують: «точка збору», «майданчик зустрічей», «осердя», «локація», «центр діяльності», «коворкінг робочого простору», «спільнота однодумців».
ХАБи – результат діяльності спільнот однодумців, котрі зосереджені на тому, щоб зробити світ кращим і цікавішим.
Методичний ХАБ – можливість педагогічних працівників скористатися правом на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації.

МЕРЕЖЕВИЙ ПРОСТІР. Мережевий простір доцільно розглядати в широкому та вузькому значенні.
мережевий простір у вузькому розумінні – це складне нелінійне самоорганізуюче утворення, що складається з вузлів та між вузлової взаємодії.
мережевий простір у широкому розумінні це складне нелінійне самоорганізуюче утворення, що складається з вузлів та між вузлової взаємодії, де вузлом виступає окремо функціонуюча мережа.
Мережевий простір розглядаємо як нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників, як заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.

КОВОРКІНГ. Коворкінг (англ. Co-working — спільно працювати).
у широкому сенсі — це модель організації роботи людей (найчастіше фрилансерів — «вільний митець», вільно найманець) з різним типом зайнятості у єдиному робочому просторі;
у вузькому — колективний офіс, територіальне об'єднання та організація спільноти для ефективнішої роботи учасників
Коворкінги характеризує гнучка організація робочого простору і прагнення до формування спільноти резидентів та внутрішньої культури. Учасники залишаються незалежними і вільними, мають можливість спілкуватися, обмінюватися ідеями та допомагати один одному.

Дослідницько-пошуковий проект
«Модернізація науково-методичної роботи області з використанням кластерно-хмарних технологій»
2014-2015 н.р. / 2019-2020 н.р.

Про проект

    Інноваційний кластер – це система тісних зв’язків між науковими і освітніми закладами, бізнесом, громадськістю, владою, додатковими інституціями, яка включає в себе весь інноваційний ланцюжок від виникнення наукової ідеї до її безпосереднього втілення.

    Кластер в освіті можна визначити як систему взаємопов'язаних закладів освіти, освітніх організацій, промислових, бізнесових структур, громадських та інших організацій, значимість яких, як цілого, перевищує суму складових частин.

    ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР – це система співпраці, щільно пов’язаних і територіально близьких освітніх установ, методичних структур, громадськості, влади, інституцій дотичних до освіти (виробників, постачальників освітніх послуг, споживачів, уряду, громадських, наукових та освітніх установ, об’єктів інфраструктури, технопарків), з метою організації, раціонального використання освітнього середовища та його інноваційного нарощування з метою ЗАДОВОЛЬНИТИ ПОТРЕБИ КОЖНОГО ОСВІТЯНИНА В БЕЗПЕРЕРВНОМУ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ, ФАХОВОМУ ЗРОСТАННІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОЖНИМ УЧНЕМ ОЧІКУВАНОГО РЕЗУЛЬНАТУ В НАВЧАННІ, ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ.

    Кластер – в перекладі з англійської «cluster» – «гроно», «букет», «щітка», «група», «скупчення», «зосередження» (наприклад, людей, предметів), або як «бджолиний рій», як процес буквально означає – «зростати разом», «збиратися групами», «товпитися, тіснитися».
    В економічному словнику бізнесмена подано таке визначення: «Кластер – англ. cluster – група об’єктів в розпізнаванні образів, об'єднаних загальними ознаками».
    Словник іншомовних слів трактує «кластер» – об'єднання декількох однорідних елементів, яке може розглядатися як самостійна одиниця, що володіє певними властивостями.
    Кластер – як математичний термін, позначає фізично близьке розташування логічно пов'язаних об'єктів у межах однієї області (А. Павлюк).

АКТУАЛЬНІСТЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА

МОДЕЛЮВАННЯ

ПІДҐРУНТТЯ

ВІДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВІРТУАЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕТОДЦЕНТР
моделі методичної служби в умовах децентралізації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ ОБЛАСТІ

пріоритетні напрямки державної та регіональної освітньої політики

Законодавчі акти
Кодекс законів про працю України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Закони України «Про освіту»
Закони України «Про повну загальну середню освіту»
Закони України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
Державний стандарт початкової загальної освіти.
Освітні програми

ІНФОРМАЦІЙНИЙ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Законодавчі акти
Положення про сертифікацію педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 зі змінами від 24 грудня 2019 р. № 1094)
За матеріалами Міністерства освіти і науки України
СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ
За матеріалами ОДА та Департаменту освіти і науки

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

Законодавчі акти
Закони України «Про освіту»
Закони України «Про повну загальну середню освіту»
За матеріалами Міністерства освіти і науки України
Докладно про зміни НУШ
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Методичні рекомендації
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
За матеріалами ОДА та Департаменту освіти і науки

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

Законодавчі акти
Закони України «Про освіту»
Закони України «Про повну загальну середню освіту»
За матеріалами Міністерства освіти і науки України
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Методичні рекомендації
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
За матеріалами ОДА та Департаменту освіти і науки

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

Законодавчі акти
Закони України «Про освіту»
Закони України «Про повну загальну середню освіту»
За матеріалами Міністерства освіти і науки України
Довідник керівника
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Методичні рекомендації
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
За матеріалами ОДА та Департаменту освіти і науки

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ, КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ТА ЗАПИСИ В КЛАСНИХ ЖУРНАЛАХ. Методичний коментар
Зразок наказу "Про проведення організованого завершення 2019-2020 навчального року"
Зразок наказу "Про проведення підсумкового оцінювання у 2019-2020 навчальному році ЗЗСО"
Зразок наказу "Про заповнення класних журналів"
Рекомендації щодо проведення засідань педагогічних рад
Річний план роброти закладу ЗЗСО

На допомогу методисту №8,2022 рік
На допомогу методисту №7,2021 рік
На допомогу методисту №1,2020 рік
На допомогу методисту №5,2019 рік
На допомогу методисту №4,2018 рік
На допомогу методисту №3,2017 рік
На допомогу методисту №4,2016 рік

Відкрий для себе таємниці історії ЖУРНАЛ "ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП".
Наша історія – історія України, родини, світу і кожної людини. В «Історичному калейдоскопі» ви знайдете статті, документи, інтерв’ю з усіх куточків України і зарубіжжя. «Історичний калейдоскоп» пропонує рубрики: «Таємниці давньої історії», «Велика історія маленьких речей», «Повсякденне життя», «Борці за волю України», «Війна: людина і зброя», «Історія комунікацій», «Терор: жертви і кати», «Родинний архів», «Війна з природою», «Незвичайні жінки», «Царі і вожді», «Війна пам’ятників», «Історія кохання», «Смачна історія» та інші. Історія повчальна. Історія навчає, як жити, але навчає тільки тих, хто дійсно хоче вчитися. І над усім цим плином часу – муза історії Кліо!
Місія
У доступній формі донести до читача найцікавіші факти з історії України та світу.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Зателефонувати 097 853 3703
m.me/istorkaleido
istorkaleido@gmail.com
http://istorik.com.ua
Журнал "Історичний Калейдоскоп"
Власне про ідентичність
УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНІЧНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ, МІСЦЕ І РОЛЬ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
Формування національної ідентичності засобами української культури (Методичні рекомендації)
Авторська колонка
Упродовж останніх десятиріч щораз частотніше зростає популярність авторської колонки. Її поява та активізація в українському медіапросторі зумовлена низкою чинників, зокрема: звільненням ЗМІ з-під тиску цензури, свободою слова публіциста, прагненням до новизни й нестандартності висловлювань, наслідуванням західної моделі журналістики, медіаконкурентністю, змінами у свідомості читачів і попитом на суб’єктивно забарвлені тексти.
До питань української ідентичності Струкевич О.К.
Формування національної ідентичності засобами української культури Коннова М.В.
Історія – наука прикладна Струкевич О.К.
Україна між цивілізаціями Струкевич О.К.
Історична пам'ять
НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 – 1921 РР.
ОСЯГНЕННЯ ЇЇ СУТНОСТІ, ЗАСВОЄННЯ УРОКІВ
Дидактичні матеріали на допомогу учителеві історії

Консультації для керівників ЗЗСО

ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ «ПОДІУМ»
форми підвищення кваліфікації освітян області

Нова українська школа: перехід на наступний рівень
Презентація. Тест.
https://drive.google.com/...
ПІБ викладача Категорія слухачів Тема Посилання на матеріали презентації
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК (на вибір)
МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики та інформатики Система та механізми забезпечення академічної доброчесності. Закон України “Про освіту” Презентація
https://cutt.ly/EtRq3WV
Тест
https://cutt.ly/btRq8Qb
Києнко-Романюк Лариса Анатоліївна Для всіх категорій слухачів Забезпечення медійного освітнього середовища: від медіаграмотності до медіакультури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Києнко-Романюк Лариса Анатоліївна Для всіх категорій слухачів Сучасний вчитель – провідник змін: виклики та перспективи у сфері освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для всіх категорій слухачів Філософія національної освіти: робота над спростуванням антиукраїнських стереотипів у контексті патріотичного виховання учнів Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для всіх категорій слухачів Філософія національної освіти: питання ідентичності Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для шкільних бібліотекарів Яскраві прояви культури українців та їх внеску у світову культуру, науку і техніку Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів фізичної культури та Захисту України Філософія національної освіти: досягнення українських спортсменів, діячів культури і науки як інструмент патріотичного виховання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Інформація про перспективи та втрачені можливості України як інструмент патріотичного виховання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії Долі українських жінок як дидактичне підгрунтя виховання на цінностях та формування ідентичності й патріотизму Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для всіх категорій слухачів Місія України та українців в історії та сьогоденні Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Юрчук Людмила Миколаївна Для всіх категорій слухачів Соціально-культурні аспекти життя і педагогічної діяльності вчителя ХХІ століття Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Юрчук Людмила Миколаївна Для всіх категорій слухачів Учитель як провідник освітніх змін.Цифрова освіта. Ігрове навчання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Кухарчук Петро Михайлович Для всіх категорій слухачів Новий профстандарт – сучасний підхід НУШ до професійної діяльності вчителя Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Кухарчук Петро Михайлович Для всіх категорій слухачів Атестація педагогічних працівників за новим положенням: сучасний підхід до оцінки професійної діяльності вчителя Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ДИТИНСТВА
Галич Тетяна Володимирівна Для всіх категорій слухачів Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Основні засади охорони дитинства Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Кухарчук Петро Михайлович Для всіх категорій слухачів Організація ефективного і безпечного освітнього середовища Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Кухарчук Петро Михайлович Для всіх категорій слухачів Національна Стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Кухарчук Петро Михайлович Для всіх категорій слухачів Регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в закладах освіти України (соціальний захист працівників закладів освіти) Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Кухарчук Петро Михайлович Для всіх категорій слухачів Колективна стійкість та здорові стосунки в педагогічному колективі в умовах реалізації соціально-правового захисту НУШ Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Поліщук Віктор Миколайович Для всіх категорій слухачів Формування безпечного для життя та здоров’я освітнього середовища на уроках та в позаурочний час Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Поліщук Віктор Миколайович Для всіх категорій слухачів Основоположні аспекти збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Юрчук Людмила Миколаївна Для всіх категорій слухачів Безпечне освітнє середовище Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Стужук Микола Іванович Для всіх категорій слухачів Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці в контексті вимог НУШ Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Стужук Микола Іванович Для всіх категорій слухачів Система роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Новицька Лариса Віналіївна Для всіх категорій слухачів Освіта для сталого розвитку: сутність, мета,головні завдання Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Іванюк Інна Сергіївна Для вихователів ГПД Нормативно-правова та методична допомога з організації виховної роботи вихователів груп продовженого дня Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Жаровська Олена Петрівна Для всіх категорій слухачів Нормативно-правове забезпечення освіти та охорони здоров’я. Права дитини. Законодавчий супровід протидії булінгу Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 3. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Томчук Михайло Іванович Для всіх категорій слухачів Основи інклюзивної освіти Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Томчук Михайло Іванович Для всіх категорій слухачів Соціально психологічні аспекти інклюзивної освіти Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Гальчевська Наталя Анатоліївна Для вчителів початкових класів Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Оцінювання учнів з особливими освітніми потребами Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Чопик Леся Іванівна Для всіх категорій слухачів Інклюзивна освіта: сутність, завдання, принципи. Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Яцюк Марія Валеріївна Педагоги організатори, заступники директорів з виховної роботи, вчителі початкових класів, вихователі груп продовженого дня Роль вчителя у формуванні психологічно безпечного освітнього середовища Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Шпортун Оксана Миколаївна Для всіх категорій слухачів Універсальний дизайн в організації життєвого простору людей з функціональними обмеженнями Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Пилявець Наталя Ігорівна Для асистентів вчителів Використання МКФ (міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я) для забезпечення інклюзивної освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
ФАХОВИЙ БЛОК (на вибір)
МОДУЛЬ 4. СУЧАСНЕ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Жаровська Олена Петрівна Для всіх категорій слухачів Основи міжнародного гуманітарного права. Статути Збройних Сил України Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для методичної служби Науково-методична робота в ЗЗСО: управління Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для всіх категорій слухачів Реалізації компетентнісного підходу як спрямованість освітнього процесу на досягнення інтегральних результатів у навчанні Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Радиш Ярослав Федорович Для всіх категорій слухачів Управління змінами Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Радиш Ярослав Федорович Для всіх категорій слухачів Головні етапи розвитку міжнародного гуманітарного права Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Радиш Ярослав Федорович Для всіх категорій слухачів Здоров’я громадян та політика національної безпеки Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Лукова Майя Дмитрівна Для всіх категорій слухачів Основи самоменеджменту Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мазур Геннадій Федорович Для всіх категорій слухачів Управління шкільним бюджетом в закладі загальної середньої освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мазур Геннадій Федорович Для всіх категорій слухачів Бюджетний процес на місцевому рівні в Україні: правове регулювання, повноваження місцевої влади, учаcть громадськості Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Халецька Аліна Анатоліївна Для всіх категорій слухачів Управління закладом освіти: комунікації і стилі управління Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Халецька Аліна Анатоліївна Для керівників ЗЗСО Дистрибутивне лідерство та формування команд як організація сучасного закладу освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Халецька Аліна Анатоліївна Для заступників керівників ЗЗСО Дистрибутивне лідерство та формування команд як організація сучасного закладу освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Халецька Аліна Анатоліївна Для керівників та заступників ЗЗСО Тайм-менеджмент в закладі освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Політична культура еліти України-Гетьманщини. Актуальність вивчення теми «політична культура» Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Політична культура еліти України-Гетьманщини. Налаштованість на суверенітет і соборність Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Політична культура еліти України-Гетьманщини. Чому ж протекція і підданство? Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Політична культура еліти України-Гетьманщини. Місце монарха та його урядовців у політичній системі Гетьманщини Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Політична культура еліти України-Гетьманщини.Орієнтації щодо правових засобів регулювання політичних відносин Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії та правознавства Повсякдення найдавніших Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії та правознавства Повсякдення найдавніших. За працею Ю.Н.Харарі «Homo sapiens» Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії та правознавства Повсякдення запорозьких козаків Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії та правознавства Повсякдення старшин, городових козаків, селян Гетьманщини Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів вчителів історії та правознавства Повсякдення совєцької доби Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів громадянської освіти Громадянське суспільство та шляхи його формування Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Цивілізаційний підхід до розуміння сутності радянської історії та її наслідків для України Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для керівників, учителів історії та правознавства, громадянської освіти Основні теорії сучасної геополітичної науки. Геополітичні чинники в історії України Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для керівників, учителів історії та правознавства, громадянської освіти Гібридна війна РФ проти України Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для керівників, учителів історії та правознавства, громадянської освіти Ресурси України як критерій визначення геополітичного статусу Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для керівників, учителів історії та правознавства, громадянської освіти Актуальні питання зовнішньополітичного становища України у контексті викладання історії України та всесвітньої історії Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Виникнення й еволюція українства з найдавніших часів до сьогодення.Теоретичні питання формування етносу. Україногенез у шкільній дидактиці як локальний прояв універсальних етногенетичних процесів Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Виникнення й еволюція українства з найдавніших часів до сьогодення. Субстратні та суперстратні етноси у формуванні українського антропологічного типу Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Виникнення й еволюція українства з найдавніших часів до сьогодення. Виникнення слов’янства та виокремлення українського етносу Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Виникнення й еволюція українства з найдавніших часів до сьогодення. Етнічна історія українців часів України-Руси та Великого Князівства Литовського і Руського Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Виникнення й еволюція українства з найдавніших часів до сьогодення. Виникнення козацтва та його роль у процесі формування етносу і нації Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Інтелектуально-ідеологічні підвалини всесвітньо-гуманітарних катастроф ХХ ст.(За працею Р.Конквеста «Роздуми над сплюндрованим сторіччям») Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Публіцистичні твори академіка І.Дзюби у курсі «Історія України» Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Діяльнісний підхід. Проектна технологія навчання. Освітній потенціал «Навчання через гру» на уроках громадянської та історичної освітньої галузі. Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Наслідки більшовицьких вульгарнокомуністичних експериментів для України Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії Причина наших історичних невдач. Знати, щоб не повторити Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Мар’євич Наталія Костянтинівна Для вихователів; музичних керівників ЗДО; вчителів НУШ, музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво» Організація музично - ігрової діяльності з дітьми в умовах реалізації концепції НУШ Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Салтановська Надія Іванівна Для вчителів математики Визначений інтеграл і його застосування Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Салтановська Надія Іванівна Для вчителів математики Первісна та її властивості.Таблиця первісних Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Салтановська Надія Іванівна Для вчителів математики Систематизація планіметричного матеріалу в основній школі.Метод ключових задач в планіметрії Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Уманська Тетяна Василівна Для вчителів географії Програмно-методичне забезпечення викладання шкільного курсу географії в умовах модернізації освіти Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для вчителів української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Методичні орієнтири - 2021/2022. Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для вчителів української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Компетентнісно-діяльнісний підхід вчителя до викладання української мови і літератури, зарубіжної літератури, мов національних меншин в умовах Нової української школи Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для вчителів української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Особливості викладання предметів мовно-літературної освітньої галузі в 5 і 6-11 класах Нової української школи Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для всіх категорій слухачів Основні вимоги щодо укладання, оформлення та експертування навчально-методичних матеріалів науково-педагогічними працівниками системи безперервної освіти Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Нежданова Лілія Іванівна Для вчителів української мови та літератури Будова слова та словотвір у шкільному курсі української мови та в завданнях ЗНО: складні випадки аналізу Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Нежданова Лілія Іванівна Для вчителів української мови та літератури Синтаксис простого речення в завданнях ЗНО: складні випадки визначення його членів Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Лесіна Олена Вікторівна Для вчителів початкових класів, методистів Державний стандарт початкової освіти: принципи, цільові групи, циклічність Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Лесіна Олена Вікторівна Для вчителів початкових класів, методистів Планування на рік, тиждень, день Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Ткачук Тарас Павлович Для вчителів української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Формування читацьких компетенцій на уроках літератури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Ткачук Тарас Павлович Для вчителів української мови та літератури Технологія створення тесту з мови та літератури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Ткачук Тарас Павлович Для вчителів української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Особливості навчання фонетики української мови Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мудрак Олександр Васильович Для всіх категорій слухачів Реалізація концепції сталого розвитку на уроках природничо-математичних дисциплін Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Серебряков Валентин Валентинович Для всіх категорій слухачів Особливості збереження біотичного різноманіття Вінницької області Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Хаєцький Григорій Сильвестрович Для всіх категорій слухачів Формування екологічної компетентності підростаючого покоління на засадах ідей НУШ Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Опаренюк Галина Андріївна Для вчителів біології Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання біології, екології та природознавства у ЗЗСО Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Степанова Лариса Володимирівна Для вчителів хімії Особливості організації процесу викладання хімії у закладах ЗСО в контексті НУШ Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гусєв Віктор Григорович Для вчителів фізичної кульутри Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення фізичної культури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Колосінська Галина Іллівна Для працівників ЗДО Технологія побудови освітнього процесу за допомогою методичного конструктора («карти розуму», «карти пам'яті», «інтелект-карти», «майнд-мепі») Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Матохнюк Людмила Олександрівна Для педагогічних працівників ЗДО, вчителів початкових класів Гра як інструмент освітньої діяльності ЗДО Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Іванюк Інна Cергіївна Для всіх категорій слухачів Сучасні форми виховної роботи в закладах ЗСО Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Халецький Андрій Вікторович Для всіх категорій слухачів Інноваційні методи управління персоналом Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Хаєцький Григорій Сильвестрович Для всіх категорій слухачів Структура та особливості використання водних ресурсів світу і України Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Хаєцький Григорій Сильвестрович Для всіх категорій слухачів Валеологічні та екологічні аспекти формування здоров’язберігаючих компетентностей учнів в контексті НУШ Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Михайляк Олена Петрівна Для вчителів фізики та астрономії Впровадження компетентнісного підходу до викладання фізики та астрономії в контексті Концепції "Нова українська школа" Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мантак Тетяна Дмитрівна Для вихователів ЗДО Благополуччя дітей та педагогів: дієві інструменти і практики психосоціальної підтримки Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мантак Тетяна Дмитрівна Для вихователів ЗДО Благополуччя дітей та педагогів: дієві інструменти і практики психосоціальної підтримки Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мантак Тетяна Дмитрівна Для вихователів ЗДО Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мантак Тетяна Дмитрівна Для вихователів ЗДО Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти» Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 5. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ (також із використанням ІКТ та цифрових технологій )
Жаровська Олена Петрівна Для всіх категорій слухачів Використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гусєв Віктор Григорович Для вчителів фізичної кульутри, основ медичних знань Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гусєв Віктор Григорович Для вчителів захисту Вітчизни, основ медичних знань Основи тактичної медицини Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гальчевська Наталя Анатоліївна Для педагогічних працівників початкової школи Інноваційна система оцінювання в початковій школі. Методи та інструменти оцінювання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
П’яст Наталія Йосипівна Для всіх категорій слухачів Орфоепічні норми сучасної української літературної мови Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
П’яст Наталія Йосипівна Для вчителів української мови та літератури Основні зміни в новій редакції українського правопису 2019 року: орфографічний практикум Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
П’яст Наталія Йосипівна Для вчителів української мови та літератури Труднощі у виконанні й перевірці завдань відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю (бланк Б) і короткою письмовою відповіддю (бланк В) у сертифікаційних роботах ЗНО з української мови і літератури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
П’яст Наталія Йосипівна Для вчителів української мови та літератури Мовленнєвий практикум: граматичні норми української літературної мови Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мудрак Олександр Васильович Для всіх категорій слухачів Стратегія еколого-збалансованого розвитку Вінницької області Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мудрак Олександр Васильович Для всіх категорій слухачів Екологічне виховання – невід’ємна складова національно-патріотичного виховання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мудрак Олександр Васильович Для всіх категорій слухачів Вплив чинників середовища на формування оптимального здоров’я вчителів Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Поліщук Віктор Миколайович Для всіх категорій слухачів Пріоритети розвитку економіки України Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Поліщук Віктор Миколайович Для всіх категорій слухачів Стан і стратегія розвитку електроенергетики світу Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Томчук Михайло Іванович Для всіх категорій слухачів Формування моральних цінностей учнівської молоді Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Пилявець Наталія Ігорівна Для асистентів вчителів Сутність та основні принципи МКФ. Огляд структури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Чопик Леся Іванівна Для всіх категорій слухачів Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Яцюк Марія Валеріївна Для асистентів вчителів, вихователів ЗДО і вихователів ГПД Методи роботи з психомалюнком та предметною моделлю Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Шпортун Оксана Миколаївна Для всіх категорій слухачів Як говорити, щоб Вас слухали, чули і розуміли..... Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Жарая Світлана Борисівна Вчителі німецької мови Формування писемного продукування на уроках німецької мови Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Жарая Світлана Борисівна Вчителі німецької мови Країнознавчий та лінгвокраїнознавчий аспекти у вивченні німецької мови Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Пойда Сергій Андрійович Для всіх категорій слухачів Що таке LearningApps та як він робить навчання цікавішим Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Пойда Сергій Андрійович Для всіх категорій слухачів Хмарні сервіси в управлінні закладом освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олекій Карпович Для вчителів історії Війна Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олекій Карпович Для всіх категорій слухачів Рашизм, нацизм, фашизм, шовінізм, націоналізм. Прояви та причини схожості Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олекій Карпович Для вчителів історії Історична інформація про Крим у гібридній війні проти РФ Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 6. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ
Тарасенко Галина Сергіївна Для працівників дошкільної освіти Технологія естетико-екологічного виховання дошкільників у світлі сучасних вимог до освітнього процесу Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики Логіка в навчанні та вихованні. Технологія розв'язання задач Презентація
https://cutt.ly/ZtRqLDT
Тест
https://cutt.ly/TtRqZP4
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики Компетентнісний підхід: формування ключових компетентностей учнів в умовах впровадження нового Державного стандарту базової середньої школи Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики Нові Державні стандарти повної загальної середньої освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики Нова українська школа: нормативно-програмно та навчально-методичне забезпечення викладання навчальних предметів НУШ Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики ЦПР ПП: завдання та управління змінами в освіті Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Дзигаленко Людмила Михайлівна Для всіх категорій слухачів Формування творчої компетентності учня засобами декоративно-ужиткового мистецтва Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Царівський Святослав Анатолійович Для всіх категорій слухачів Використання ІКТ в умовах дистанційного навчання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Шпортун Оксана Миколаївна Для педагогічних працівників ЗДО Музикотерапія у роботі з дітьми Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Яцюк Марія Валеріївна Для практичних психологів Тонфельдтерапія у корекційно-розвитковій роботі з дітьми у закладах освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Яцюк Марія Валеріївна Для практичних психологів ЗДО Недирективна ігрова терапія в корекційній роботі психолога ЗДО Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Яцюк Марія Валеріївна Для практичних психологів ЗДО Психолого-педагогічні технології розвитку у дошкільників уміння долати страхи Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Коц Леся Іванівна Для класних керівників, педагогів-організатирів, заступників з виховної роботи Івент технології в закладах освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Кущ Ольга Петрівна
Петрина Світлана Володимирівна
Для всіх категорій слухачів Технологія розвитку креативного мислення засобами словесності Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Семко Майа Іванівна Для всіх категорій слухачів Технологічний підхід в контексті Нової української школи Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Федун Сергій Ігорович Для всіх категорій слухачів Формувальне оцінювання як інструмент розвитку учнів Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Шевченко Ілона Андріївна Для всіх категорій слухачів Інноваційна діяльність: технологічний та методичний аспекти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Жаровська Олена Петрівна Для всіх категорій слухачів Смарт-освіта як інноваційна педагогічна технологія Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олекій Карпович Для всіх категорій слухачів Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі (воєнна доба) Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олекій Карпович Для всіх категорій слухачів Московські запозичення царсько - імперської доби Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олекій Карпович Для вчителів історії (НУШ 6 клас) Реалізація вимог програми щодо ключових моментів змісту історичної складової галузі ГІО у 6 класі Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олекій Карпович Для вчителів історії (НУШ 6 клас) Формування громадянських, соціальних та культурної компетентностей на уроках історії у 6-му класі Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для вчителів української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках словесності в умовах цифрової освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Браніцька Тетяна Ромуальдівна Для всіх категорій слухачів Мистецтво ефективного спілкування в контексті педагогіки партнерства Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Жаровська Олена Петрівна Для всіх категорій слухачів Технології розвитку емоційного інтелекту та його роль у роботі педагога Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Маляр Олена Іванівна Для всіх категорій слухачів Психолого-педагогічна профілактика булінгу в умовах освітнього процесу Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Кузьменко Юлія Володимирівна Для всіх категорій слухачів Психосоціальна допомога дитині у кризових ситуаціях Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Кузьменко Юлія Володимирівна Для всіх категорій слухачів Психологічні особливості переживання самотності в підлітковому віці Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Професійний розвиток: психологічний супровід педагогічних працівників в системі безперервної освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Томчук Михайло Іванович Для вчителів «Захист Вітчизни», фізичної культури Методологічні засади формування психологічної готовності учнів до захисту Вітчизни та служби в Збройних Силах України. Форми та методи проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Чопик Леся Іванівна Для всіх категорій слухачів Команда психолого-педагогічного супроводу Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Чопик Леся Іванівна Для всіх категорій слухачів Індивідуалізація навчання дітей з особливими освітніми потребами Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Шпортун Оксана Миколаївна Для всіх категорій слухачів Вікова періодизація розвитку особистості Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Шпортун Оксана Миколаївна Для всіх категорій слухачів Особливості сенсорної інтеграції людей з особливими потребами Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Яцюк Марія Валеріївна Для практичних психологів Вікова динаміка психологічних новоутворень молодших школярів Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Яцюк Марія Валеріївна Для практичних психологів Безпечна і дружня до дитини школа: інструментарій для самоаналізу закладу освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Яцюк Марія Валеріївна Для практичних психологів ЗДО Профілактика насилля в дитячих колективах Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Потапчук Євген Михайлович Для всіх категорій слухачів Сімейні конфлікти та шляхи їх запобігання і подолання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Потапчук Євген Михайлович Для всіх категорій слухачів Формування особистості дитини як важлива функція сім’ї Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Драченко Вікторія Василівна Для асистентів вчителів, фахівців ІРЦ, вчителів спецзакладів Психологічний супровід дитини з аутичними розладами Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Драченко Вікторія Василівна Для асистентів вчителів, фахівців ІРЦ, вчителів спецзакладів Особливості сенсо-моторної сфери у дітей з аутичними розладами Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Києнко-Романюк Лариса Анатоліївна Для всіх категорій слухачів НУШ: розвиток емоційного інтелекту Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Кузьменко Юлія Володимирівна Для всіх категорій слухачів Інтернет-залежність як актуальна проблема сучасної школи Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 8. ОСОБЛИВОСТІ (СПЕЦИФІКА) ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Маляр Олена Іванівна Для всіх категорій слухачів Соціально-психологічна корекція гіперактивного розладу з дефіцитом уваги у дітей та підлітків Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Чопик Леся Іванівна Для всіх категорій слухачів Порушення зору. Психолого-педагогічний супровід Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Шпортун Оксана Миколаївна Для всіх категорій слухачів Типологія та корекція проблем людей Презентація.Тест. Практичне
https://drive.google.com/...
Пилявець Наталя Ігорівна Для всіх категорій слухачів Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення в умовах інклюзії Презентація.Тест. Практичне
https://drive.google.com/...
Пилявець Наталя Ігорівна Для всіх категорій слухачів Інклюзивна освіта. Створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні Презентація.Тест. Практичне
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 9. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (на вибір: мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність)
Петренко Юлія Ігорівна Для працівників закладів дошкільної освіти Протидія торгівлі людьми в Україні Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Петренко Юлія Ігорівна Для всіх категорій слухачів Педагог у системі механізму протидії торгівлі людьми Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Кущ Ольга Петрівна Для всіх категорій слухачів Предметні й ключові компетентності як інструменти розвитку й соціалізації особистості учнів, їхнього успішного професійного становлення Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Нежданова Лілія Іванівна Для всіх категорій слухачів Мовленнєва компетентність працівника загальноосвітнього закладу, керівника, вихователя закладу дошкільної освіти як передумова грамотного мовлення дитини Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Нежданова Лілія Іванівна Для всіх категорій слухачів Сучасні вимоги до укладання ділових паперів Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Федорець Василь Миколайович Для всіх категорій слухачів Профілактика наркоманії: освітній аспект Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Федорець Василь Миколайович Для всіх категорій слухачів Удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя на основі знань профілактики раптової серцевої смерті Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мудрак Олександр Васильович Для слухачів природничо-математичних дисциплін Науково-методичні і практичні підходи до визначення екологічного сліду Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Новицька Лариса Віналіївна Для вчителів географії Розв'язування географічних задач Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Мудрак Олександр Васильович Для слухачів природничо-математичних дисциплін Екологія як наука Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для всіх категорій слухачів Мовна компетентність педагога Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Медіаграмотність учасників освітнього процесу Презентація. Тест. Практична
hhttps://drive.google.com/...
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Інформаційна та кібербезпека особистості: психологічний аспект Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Інфомедійна грамотність практичного психолога Презентація.Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Професійна ідентичність вчителя. Цифрова та інфомедійна компетентності Презентація.Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Петренко Юлія Ігорівна Для всіх категорій слухачів Роль медіаграмотності в професійній діяльності сучасного педагога Презентація.Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Іванюк Інна Сергіївна Для всіх категорій слухачів Причини дорожно-транспортного травматизму та щляхи його попередження Презентація.Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Конфедрат Юлія Юріївна Для всіх категорій слухачів Оnline-інструменти для дистанційного та змішаного форматів навчання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Опаренюк Галина Андріївна Для всіх категорій слухачів Інфо-медійна грамотність як засіб розвитку критичного мислення Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Опаренюк Галина Андріївна Для всіх категорій слухачів Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителя: використання віртуальних інтерактивних дошок Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для всіх категорій педагогічних працівників й абітурієнтів закладів вищої освіти Мотиваційний лист для успішного вступу до закладу вищої освіти Презентація
https://drive.google.com/...
РЕФЛЕКСИВНИЙ БЛОК
МОДУЛЬ 10. РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК
Коваленко Лариса Василівна Для учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, мов національних меншин Професійний розвиток сучасного вчителя-філолога. Методичний порадник Презентація
https://drive.google.com/...
Міністерство цифрової трансформації України Для всіх категорій слухачів Цифрова освіта: дивись і вчись Оглядовий освітній серіал
https://osvita.diia.gov.ua/
Підготовка учнів до ЗНО з німецької мови. Креативне письмо. В1 (26.05.2020)
«Основи інклюзивної освіти» (27.05.2020)
КСШО з проблеми «Сторітелінг, відеоскрайбінг як новітні технології створення навчальних презентацій» (03.06.2020)
Семінар з проблеми «Розвиток креативного мислення педагогів» (25.06.2020)
Семінар з проблеми «Основи інклюзивної освіти» (25.06.2020)
Семінар-практикум з проблеми «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі»
КСШО з проблеми «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» (01.07.-02.07.2020)
ШІНО з проблеми «Синтез мистецтв у викладанні літератури» (06.07.2020)
Семінар з проблеми «Розвиток креативного мислення педагогів» (06.07.2020; 27.08.2020)
ШІНО з проблеми «Виховання здоров’язбережувальної компетентності у процесі реалізації наскрізної лінії компетентностей «Здоров’я і безпека» засобами математики» (06.07.2020)
КСШО з проблеми «Обробка фото, звуку, відео в сучасних редакторах» (09.07.-10.07.2020)
КСШО з проблеми «Методика визначення екологічного сліду» (07.07.2020)
Семінар з проблеми «Розвиток креативного мислення педагогів» (09.07.2020)
Семінар-практикум з проблеми «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі» (09.07-10.07.2020)
Семінар з проблеми «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору» (27.08.2020)
Семінар з проблеми «Мовно-комунікативні компетентності педагогів: вербальне і невербальне спілкування, прийоми маніплювання і захист від нього» (28.08.2020)
Семінар-практикум з проблеми «Мовленнєвий практикум: найновіші рекомендації з урахуванням вимог нового українського правопису» (21.09.2020 –23.09.2020)
Семінар-тренінг з проблеми «Розвиток життєстійкості/стресостійкості особистості в освітньому процесі» (21.09.2020)
Семінар з проблеми «Розвиток креативного мислення педагогів» (21.09.2020)
Семінар з проблеми «Психологія почерку (графологія): шлях до пізнання особистості» (21.09.2020)
КСШО з проблеми «Підготовка учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання з математики» (21.09.2020)
ШІНО з проблеми «Операційні системи, офісний пакет (Word, Excel, PowerPoint), робота в Інтернеті» (23.09.20- 25.09.20)
Семінар з проблеми «Мовно-комунікативні компетентності педагогів: вербальне і невербальне спілкування, прийоми маніпулювання і захист від нього» (23.09.2020)
Семінар з проблеми «Основи інклюзивної освіти» (23.09.2020)
ШІНО з проблеми «Розвиток критичного мислення учнів у процесі аналізу-інтерпретації мистецьких творів на сучасному уроці мистецтва у 8-11 класах» (24.09.2020 – 25.09.2020)
Семінар з проблеми «Психологія почерку (графологія): шлях до пізнання особистості» (25.09.2020)
Семінар-тренінг з проблеми «Корекція емоційного вигорання педагогічних працівників» (25.09.2020)
ОНЛАЙН НАВЧАННЯ
фахове зростання (методичним об’єднанням)

Пойда С.А

Методичні рекомендації disted

https://www.youtube.com/watch?v=X2w5-eEiIys

Методичні рекомендації від КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти та ЛІКТ ФМГ №17 ВМР

https://www.youtube.com/..

0 створення облікового запису на google

https://www.youtube.com/...

1 створення і приєднання до класу

https://www.youtube.com/...

2 створення матеріалу у Google Class

https://www.youtube.com/...

3 створення завдання у Google Class

https://www.youtube.com/...

4 редагування завдання та створення тесту у Google Class, Forms

https://www.youtube.com/...

5 виконання тестування та отримання результатів роботи учнів у Google Class

https://www.youtube.com/...

6 робота учня у Google Class

https://www.youtube.com/...

7 перевірка виконання завдань у Google Class

https://www.youtube.com/...

8 Як організувати та провести Вебінар

https://www.youtube.com/...

9 Запис вебінарів та збереження на Google Диск

https://www.youtube.com/...

ОНЛАЙН КУРС
власний професійний розвиток

https://www.ed-era.com/courses/

EdEra – студія онлайн-освіти, що створює онлайн-курси, інтерактивні підручники, освітні спецпроекти та моделі інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес.

https://prometheus.org.ua/

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus – перший та найбільший проект безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні.

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://verified.ed-era.com/...

https://courses.ed-era.com/courses/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://courses.ed-era.com/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://www.youtube.com/watch?v=-Qw970G0aYs

Антоніна Букач. Вебінар "Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу"

https://www.youtube.com/watch?v=wH331ndzurM

Дист Освіта. Налаштування сервісу відео-трансляцій zoom Як налаштувати сервіс zoom для організації відео-уроків на карантині

https://www.youtube.com/watch?v=C9rN1vJZJkE

Антоніна Букач. Google Classroom. Як створити клас та отримати КОД для запрошення учасників?

http://dystosvita.gnomio.com/

Дист Освіта. Відео-супровід дистанційного сайту навчання інформатики.
Всі курси інформатики для середньої школи: від 2 по 11 клас, профільні курси за вибором з інформаційних технологій та програмування

https://www.youtube.com/watch?v=R7BTWFiC1Tg

Arthur Chastakov. Створення завдання в Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=zgcr7q6sJWY

Галина Л. 2-1) як створити тест на гугл клас (короткий опис). Інструкція для викладачів

Для учителів, викладачів та слухачів, які планують використовувати Google Class
Викладачам на Olymp.vn.ua
Користувачам Olymp.vn.ua
Посилання на кімнати вебінарів

ВІДКРИТИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ «ПЕРФОРМАНС»
мережеві творчі фахові спільноти освітян

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» 2020 © КЗВО ВАБО. Усі права захищені.
Шаблон розроблений Лесиком О.В.
E-mail:viddilinformteh@gmail.com