МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР

Menu

Дослідницько-пошуковий проект
«Модернізація науково-методичної роботи області з використанням кластерно-хмарних технологій»
2014-2015 н.р. / 2019-2020 н.р.

Про проект

    Інноваційний кластер – це система тісних зв’язків між науковими і освітніми закладами, бізнесом, громадськістю, владою, додатковими інституціями, яка включає в себе весь інноваційний ланцюжок від виникнення наукової ідеї до її безпосереднього втілення.

    Кластер в освіті можна визначити як систему взаємопов'язаних закладів освіти, освітніх організацій, промислових, бізнесових структур, громадських та інших організацій, значимість яких, як цілого, перевищує суму складових частин.

    ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР – це система співпраці, щільно пов’язаних і територіально близьких освітніх установ, методичних структур, громадськості, влади, інституцій дотичних до освіти (виробників, постачальників освітніх послуг, споживачів, уряду, громадських, наукових та освітніх установ, об’єктів інфраструктури, технопарків), з метою організації, раціонального використання освітнього середовища та його інноваційного нарощування з метою ЗАДОВОЛЬНИТИ ПОТРЕБИ КОЖНОГО ОСВІТЯНИНА В БЕЗПЕРЕРВНОМУ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ, ФАХОВОМУ ЗРОСТАННІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОЖНИМ УЧНЕМ ОЧІКУВАНОГО РЕЗУЛЬНАТУ В НАВЧАННІ, ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ.

    Кластер – в перекладі з англійської «cluster» – «гроно», «букет», «щітка», «група», «скупчення», «зосередження» (наприклад, людей, предметів), або як «бджолиний рій», як процес буквально означає – «зростати разом», «збиратися групами», «товпитися, тіснитися».
    В економічному словнику бізнесмена подано таке визначення: «Кластер – англ. cluster – група об’єктів в розпізнаванні образів, об'єднаних загальними ознаками».
    Словник іншомовних слів трактує «кластер» – об'єднання декількох однорідних елементів, яке може розглядатися як самостійна одиниця, що володіє певними властивостями.
    Кластер – як математичний термін, позначає фізично близьке розташування логічно пов'язаних об'єктів у межах однієї області (А. Павлюк).

АКТУАЛЬНІСТЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА

МОДЕЛЮВАННЯ

ПІДҐРУНТТЯ

ВІДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВІРТУАЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕТОДЦЕНТР
моделі методичної служби в умовах децентралізації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕЖМЕНТ ОСВІТИ ОБЛАСТІ
пріоритетні напрямки державної та регіональної освітньої політики

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності

ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ «ПОДІУМ»
форми підвищення кваліфікації освітян області

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА
Онлайн презентація - 4 год.
ПІБ викладача Категорія слухачів Тема Посилання на матеріали презентації
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК (на вибір)
МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Тарасенко Галина Сергіївна Для всіх категорій слухачів Сучасний учитель – провідник змін Презентація
https://drive.google.com/open?id=1VtvcA4x7zg5K3tfR06XM8FREKHIqh29e
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики та інформатики Система та механізми забезпечення академічної доброчесності. Закон України “Про освіту” Презентація
https://cutt.ly/EtRq3WV
Текст
https://cutt.ly/btRq8Qb
МОДУЛЬ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ДИТИНСТВА
Поліщук Віктор Миколайович Для всіх категорій слухачів Охорона праці. Основи безпеки життєдіяльності в закладах освіти. Презентація
https://docs.google.com/...
Текст
https://docs.google.com/...
Практичне
https://docs.google.com/...
МОДУЛЬ 3. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Томчук Михайло Іванович Для всіх категорій слухачів Основи інклюзивної освіти Презентація
https://cutt.ly/NtReLFo
Практичне
https://cutt.ly/btRroIP
Яцюк Марія Валеріївна Педагоги організатори, заступники директорів з виховної роботи, вчителі початкових класів, вихователі груп продовженого дня Роль вчителя у формуванні психологічно безпечного освітнього середовища Презентація
https://cutt.ly/4tRq2mU
Текст
https://cutt.ly/ntRq9qG.
ФАХОВИЙ БЛОК (на вибір)
МОДУЛЬ 4. СУЧАСНЕ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Мудрак Олександр Васильович Для вчителів природничо-математичних дисциплін Шляхи підвищення рівня екологічної освіти і виховання школярів на уроках природничо-математичних дисциплін Презентація
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для методичної служби Науково-методична робота в ЗЗСО: управління Презентація
https://cutt.ly/UtRqBs5
Текст
https://cutt.ly/stRqNYB
Мудрак Олександр Васильович Вчителі природничо-математичних дисциплін Реалізація концепції сталого розвитку на уроках Природничо-математичних дисциплін Презентація
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 5. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ (також із використанням ІКТ та цифрових технологій )
Томчук Михайло Іванович Для вчителів основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання Актуальні проблеми виховання цінностей учнівської молоді. Зоров’я як цінність особистості Презентація
https://cutt.ly/DtReCLa
Практичне
https://cutt.ly/StReNw4
Тест
https://cutt.ly/etRe1ul
Пилявець Наталія Ігорівна Працівники методичних служб, Керівні та педагогічні працівники закладів дошкільної освіти Основи самоменеджменту Презентація
https://cutt.ly/PtTbjyd
Жарая Світлана Вчителі німецької мови Формування писемного продукування на уроках німецької мови Презентація
https://drive.google.com/...
Тестове завдання
https://drive.google.com/...
Практичне завдання
https://drive.google.com/...
Жарая Світлана Вчителі німецької мови Формування вмінь усного мовлення на уроках німецької мови Презентація
https://drive.google.com/...
Тестове завдання
https://drive.google.com/...
Практичне завдання
https://drive.google.com/...
Блащук Анатолій Петрович Вчителі фізики Особливості організації підготовки учнів до складання ЗНО з фізики Презентація
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 6. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики Логіка в навчанні та вихованні. Технологія розв'язання задач Презентація
https://cutt.ly/ZtRqLDT
Тест
https://cutt.ly/TtRqZP4
Савчук Надія Іллівна Вчителі історії Сучасні аспекти методики викладання історії в школі Презентація
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Тарасенко Галина Сергіївна Для всіх категорій слухачів Сучасний учитель – провідник змін Презентація
https://drive.google.com/...
Томчук Михайло Іванович Для вчителів «Захист Вітчизни», фізичної культури Методологічні засади формування психологічної готовності учнів до захисту Вітчизни та служби в Збройних Силах України. Форми та методи проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти Презентація
https://cutt.ly/utRu7eR
Практичне
https://cutt.ly/ktRe7cd
Тест
https://cutt.ly/ptRrwbp
Шпортун О.М. Для всіх категорій слухачів Вікова періодизація розвитку особистості Презентація
https://cutt.ly/FtRuJaD
Тест
https://cutt.ly/ltRuKIA
МОДУЛЬ 8. ОСОБЛИВОСТІ (СПЕЦИФІКА) ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Шпортун О.М. Для всіх категорій слухачів Типологія та корекція проблем людей з обмеженими можливостями Презентація
https://cutt.ly/qtRuDk7
Практичне
https://cutt.ly/VtRuF13
Тест
https://cutt.ly/jtRuGH9
МОДУЛЬ 9. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (на вибір: мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність)
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Медіаграмотність учасників освітнього процесу Презентація
https://drive.google.com/...
Тест
https://cutt.ly/wtRqSsB
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Інфомедійна грамотність практичного психолога Презентація
https://drive.google.com/...
Тест
https://cutt.ly/etRqGIv
Практичне
https://cutt.ly/ZtRqHuG
РЕФЛЕКСИВНИЙ БЛОК
МОДУЛЬ 10. РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК
Матохнюк Людмила Олександрівна Для учителів початкових класів Професійна ідентичність вчителя. Цифрова та інфомедійна компетентності Презентація
https://drive.google.com/...
Текст
https://cutt.ly/6tRqPBv
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Професійна ідентичність вчителя. Цифрова та інфомедійна компетентності Презентація
https://cutt.ly/ktRqS9k
Текст
https://cutt.ly/2tRqDA6
Міністерство цифрової трансформації України Для всіх категорій слухачів Цифрова освіта: дивись і вчись Оглядовий освітній серіал
https://osvita.diia.gov.ua/
ВЕБІНАРИ
очно-дистанційні курси

ПРАЦІВНИКИ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ

(очно-дистанційна форма навчання, 150 год.)

Жарая С.Б. – 8 год. https://meet.google.com/smr-gsmv-fen


Києнко-Романюк Л.А. – 8 год. https://meet.google.com/gbv-mzxp-mvd


Лукова М.Д. – 10 год. https://meet.google.com/urx-srsh-urq


Радиш Я.Ф. – 14 год. https://meet.google.com/hyt-stdp-nmv

ШКІЛЬНІ БІБЛІОТЕКАРІ

(очно-дистанційна форма навчання, 108 год.)

Авраменко Н.О. – 4 год. https://meet.google.com/xay-kxyj-jgq


Анцибор А.І. – 10 год. https://meet.google.com/piu-zzuv-mhf


Галич Т.В. – 4 год. https://meet.google.com/oob-pthf-wjd


Києнко-Романюк Л.А. – 8 год. https://meet.google.com/gbv-mzxp-mvd


Коваленко Л.В. – 4 год. https://meet.google.com/urx-srsh-urq


Коннова М.В. – 6 год. https://meet.google.com/hsc-wvic-asv


Маляр О.І. – 10 год. https://meet.google.com/bom-afxb-juj


Шевченко І.А. – 4 год. https://meet.google.com/gxn-qpqn-mmj


Юрчук Л.М. – 10 год. https://meet.google.com/smr-gsmv-fen

КЕРІВНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(очно-дистанційна форма навчання, 120 год.)

Балтремус К.А – 4 год. https://meet.google.com/abs-gpvr-svd


Жаровська О.П. – 4 год. https://meet.google.com/smr-gsmv-fen


Кущ О.П. – 4 год. https://meet.google.com/abs-gpvr-svd


Нежданова Л.І. – 4 год. https://meet.google.com/hoi-yybo-eaq


Поліщук В.М. – 4 год. https://meet.google.com/izw-ogbn-pug


Тарасенко Г.С. – 4 год. https://meet.google.com/uwu-dxti-sez


Томчук С.М. – 4 год. https://meet.google.com/etx-jdzo-oxo


Чопик Л.І. – 4 год. https://meet.google.com/ojj-zpae-vfu


Шевченко І.А. – 4 год. https://meet.google.com/gxn-qpqn-mmj


Яцюк М.В. – 4 год. https://meet.google.com/fci-uyuk-mvn

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(очно-дистанційна форма навчання, 120 год.)

Керівники гуртків (декоративно-ужитковий напрям)
Керівники гуртків (інтелектуально-технічний напрям)
Керівники гуртків (художньо-естетичний та музично-естетичний напрями)

Авраменко Н.О. – 4 год. https://meet.google.com/xay-kxyj-jgq


Києнко-Романюк Л.А. – 10 год. https://meet.google.com/gbv-mzxp-mvd


Коннова М.В. – 4 год. https://meet.google.com/hsc-wvic-asv


Пойда С.А. –8 год. https://meet.google.com/izw-ogbn-pug


Семко М.І. – 10 год. https://meet.google.com/dnd-nofv-pjm


Юрчук Л.М. – 4 год. https://meet.google.com/smr-gsmv-fen

Асистенти вихователів ЗДО в інклюзивній групі
Практичні психологи ЗДО

(очно-дистанційна форма навчання, 120 год.)

Дмитрова Т.В. – 12 год. https://meet.google.com/weu-igxv-kcz


Драченко В.В. – 10 год. https://meet.google.com/csu-eead-smj


Томчук С.М. – 6 год. https://meet.google.com/etx-jdzo-oxo


Чопик Л.І. – 6 год. https://meet.google.com/ojj-zpae-vfu


Яцюк М.В. – 6 год. https://meet.google.com/fci-uyuk-mvn

Керівники військово-патріотичних, спортивних та туристично-краєзнавчих гуртків

(очно-дистанційна форма навчання, 120 год.)

Жаровська О.П. – 10 год. https://meet.google.com/smr-gsmv-fen


Коннова М.В. – 8 год. https://meet.google.com/hsc-wvic-asv


Нежданова Л.І. – 6 год. https://meet.google.com/hoi-yybo-eaq


Поліщук В.М. – 4 год. https://meet.google.com/izw-ogbn-pug


Юрчук Л.М. – 12 год. https://meet.google.com/smr-gsmv-fen

Керівники музичні ЗДО

(очно-дистанційна форма навчання, 120 год.)

Балтремус К.А. – 4 год. https://meet.google.com/abs-golr-ptr


Жаровська О.П. – 4 год. https://meet.google.com/smr-gsmv-fen


Кущ О.П. – 4 год. https://meet.google.com/abs-gpvr-svd


Нежданова Л.І. – 4 год. https://meet.google.com/hoi-yybo-eaq


Поліщук В.М. – 4 год. https://meet.google.com/izw-ogbn-pug


Семко М.І. – 4 год. https://meet.google.com/dnd-nofv-pjm


Тарасенко Г.С. – 4 год. https://meet.google.com/uwu-dxti-sez


Томчук С.М. – 4 год. https://meet.google.com/etx-jdzo-oxo


Чопик Л.І. – 4 год. https://meet.google.com/ojj-zpae-vfu


Яцюк М.В. – 4 год. https://meet.google.com/fci-uyuk-mvn

Для всіх категорій слухачів курсів

(очно-дистанційна форма навчання, за вибором)

Пойда С.А Створення сайту на Google https://www.youtube.com/watch?v=9w_UGhqR2SM


Пойда С.А Створення блогу на Blogger https://www.youtube.com/watch?v=K8Y3ZPN0J_k

ОНЛАЙН НАВЧАННЯ
фахове зростання (методичним об’єднанням)

Пойда С.А

Методичні рекомендації disted

https://www.youtube.com/watch?v=X2w5-eEiIys

Методичні рекомендації від КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти та ЛІКТ ФМГ №17 ВМР

https://www.youtube.com/..

0 створення облікового запису на google

https://www.youtube.com/...

1 створення і приєднання до класу

https://www.youtube.com/...

2 створення матеріалу у Google Class

https://www.youtube.com/...

3 створення завдання у Google Class

https://www.youtube.com/...

4 редагування завдання та створення тесту у Google Class, Forms

https://www.youtube.com/...

5 виконання тестування та отримання результатів роботи учнів у Google Class

https://www.youtube.com/...

6 робота учня у Google Class

https://www.youtube.com/...

7 перевірка виконання завдань у Google Class

https://www.youtube.com/...

8 Як організувати та провести Вебінар

https://www.youtube.com/...

9 Запис вебінарів та збереження на Google Диск

https://www.youtube.com/...

ОНЛАЙН КУРС
власний професійний розвиток

https://www.ed-era.com/courses/

EdEra – студія онлайн-освіти, що створює онлайн-курси, інтерактивні підручники, освітні спецпроекти та моделі інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес.

https://prometheus.org.ua/

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus – перший та найбільший проект безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні.

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://verified.ed-era.com/...

https://courses.ed-era.com/courses/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://courses.ed-era.com/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://www.youtube.com/watch?v=-Qw970G0aYs

Антоніна Букач. Вебінар "Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу"

https://www.youtube.com/watch?v=wH331ndzurM

Дист Освіта. Налаштування сервісу відео-трансляцій zoom Як налаштувати сервіс zoom для організації відео-уроків на карантині

https://www.youtube.com/watch?v=C9rN1vJZJkE

Антоніна Букач. Google Classroom. Як створити клас та отримати КОД для запрошення учасників?

http://dystosvita.gnomio.com/

Дист Освіта. Відео-супровід дистанційного сайту навчання інформатики.
Всі курси інформатики для середньої школи: від 2 по 11 клас, профільні курси за вибором з інформаційних технологій та програмування

https://www.youtube.com/watch?v=R7BTWFiC1Tg

Arthur Chastakov. Створення завдання в Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=zgcr7q6sJWY

Галина Л. 2-1) як створити тест на гугл клас (короткий опис). Інструкція для викладачів

Для учителів, викладачів та слухачів, які планують використовувати Google Class
Викладачам на Olymp.vn.ua
Користувачам Olymp.vn.ua
Посилання на кімнати вебінарів

ВІДКРИТИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ «ПЕРФОРМАНС»
мережеві творчі фахові спільноти освітян

Screenshot 4  Screenshot 5  Screenshot 6

Screenshot 7  Screenshot 8  Screenshot 20

Screenshot 10  Screenshot 11  Screenshot 12

Screenshot 13  Screenshot 14  Screenshot 15

Screenshot 16  Screenshot 17  Screenshot 18

Screenshot 19  Screenshot 20  Screenshot 21

Screenshot 22 Screenshot 20  Screenshot 22

Screenshot 23 ukrainozn koord