МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР

Menu

ІННОВАЦІЙНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР


ВМХАБ – ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ХАБ – надсучасний мережевий креативний простір для освітян в межах регіонального методичного кластеру.

Завдання: впровадження в межах регіонального методичного кластеру структурно-функціональної моделі «ВМХАБ» – «ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ХАБ».
Мета: створення інформаційних, організаційних, управлінських, науково-методичних, педагогічних, ресурсних умов, що забезпечують становлення необхідного освітнього простору для стимулювання та розвитку креативності педагогів, їх безперервної освіти, зростання професійної компетентності, життєвого успіху освітян.


КЛАСТЕР. Кластер – в перекладі з англійської «cluster» – «гроно», «букет», «щітка», «група», «скупчення», «зосередження» (наприклад, людей, предметів), або як «бджолиний рій», як процес буквально означає – «зростати разом», «збиратися групами», «товпитися, тіснитися».

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР – це система співпраці, щільно пов’язаних і територіально близьких освітніх установ, методичних структур, громадськості, влади, інституцій дотичних до освіти (виробників, постачальників освітніх послуг, споживачів, уряду, громадських, наукових та освітніх установ, об’єктів інфраструктури, технопарків), з метою активно сприяти професійному розвитку та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників на засадах, визначених Законом та Законом про ПЗСО, та за процедурами, визначеними Порядком; організації, раціонального використання освітнього середовища та його інноваційного нарощування для задоволення потреби освітян у здобутті нових чи поглибленні здобутих раніше компетентностей в безперервному професійному становленні, фаховому зростанні та підвищені загальнокультурного рівня і педагогічної майстерності.

ХАБ. Дослівно «hub» з англійської перекладається як «вузол, розвилка». Цим словом називають:
налаштування для підключення декількох пристроїв через USB – хаб-концентратор
позначають аеропорти, де можна пересісти на інший літак для подальшої подорожі.
використовують: «точка збору», «майданчик зустрічей», «осердя», «локація», «центр діяльності», «коворкінг робочого простору», «спільнота однодумців».
ХАБи – результат діяльності спільнот однодумців, котрі зосереджені на тому, щоб зробити світ кращим і цікавішим.
Методичний ХАБ – можливість педагогічних працівників скористатися правом на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації.

МЕРЕЖЕВИЙ ПРОСТІР. Мережевий простір доцільно розглядати в широкому та вузькому значенні.
мережевий простір у вузькому розумінні – це складне нелінійне самоорганізуюче утворення, що складається з вузлів та між вузлової взаємодії.
мережевий простір у широкому розумінні це складне нелінійне самоорганізуюче утворення, що складається з вузлів та між вузлової взаємодії, де вузлом виступає окремо функціонуюча мережа.
Мережевий простір розглядаємо як нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників, як заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.

КОВОРКІНГ. Коворкінг (англ. Co-working — спільно працювати).
у широкому сенсі — це модель організації роботи людей (найчастіше фрилансерів — «вільний митець», вільно найманець) з різним типом зайнятості у єдиному робочому просторі;
у вузькому — колективний офіс, територіальне об'єднання та організація спільноти для ефективнішої роботи учасників
Коворкінги характеризує гнучка організація робочого простору і прагнення до формування спільноти резидентів та внутрішньої культури. Учасники залишаються незалежними і вільними, мають можливість спілкуватися, обмінюватися ідеями та допомагати один одному.

Дослідницько-пошуковий проект
«Модернізація науково-методичної роботи області з використанням кластерно-хмарних технологій»
2014-2015 н.р. / 2019-2020 н.р.

Про проект

    Інноваційний кластер – це система тісних зв’язків між науковими і освітніми закладами, бізнесом, громадськістю, владою, додатковими інституціями, яка включає в себе весь інноваційний ланцюжок від виникнення наукової ідеї до її безпосереднього втілення.

    Кластер в освіті можна визначити як систему взаємопов'язаних закладів освіти, освітніх організацій, промислових, бізнесових структур, громадських та інших організацій, значимість яких, як цілого, перевищує суму складових частин.

    ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР – це система співпраці, щільно пов’язаних і територіально близьких освітніх установ, методичних структур, громадськості, влади, інституцій дотичних до освіти (виробників, постачальників освітніх послуг, споживачів, уряду, громадських, наукових та освітніх установ, об’єктів інфраструктури, технопарків), з метою організації, раціонального використання освітнього середовища та його інноваційного нарощування з метою ЗАДОВОЛЬНИТИ ПОТРЕБИ КОЖНОГО ОСВІТЯНИНА В БЕЗПЕРЕРВНОМУ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ, ФАХОВОМУ ЗРОСТАННІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОЖНИМ УЧНЕМ ОЧІКУВАНОГО РЕЗУЛЬНАТУ В НАВЧАННІ, ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ.

    Кластер – в перекладі з англійської «cluster» – «гроно», «букет», «щітка», «група», «скупчення», «зосередження» (наприклад, людей, предметів), або як «бджолиний рій», як процес буквально означає – «зростати разом», «збиратися групами», «товпитися, тіснитися».
    В економічному словнику бізнесмена подано таке визначення: «Кластер – англ. cluster – група об’єктів в розпізнаванні образів, об'єднаних загальними ознаками».
    Словник іншомовних слів трактує «кластер» – об'єднання декількох однорідних елементів, яке може розглядатися як самостійна одиниця, що володіє певними властивостями.
    Кластер – як математичний термін, позначає фізично близьке розташування логічно пов'язаних об'єктів у межах однієї області (А. Павлюк).

АКТУАЛЬНІСТЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА

МОДЕЛЮВАННЯ

ПІДҐРУНТТЯ

ВІДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВІРТУАЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕТОДЦЕНТР
моделі методичної служби в умовах децентралізації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ ОБЛАСТІ

пріоритетні напрямки державної та регіональної освітньої політики

Законодавчі акти
Кодекс законів про працю України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Закони України «Про освіту»
Закони України «Про повну загальну середню освіту»
Закони України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
Державний стандарт початкової загальної освіти.
Освітні програми

ІНФОРМАЦІЙНИЙ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Законодавчі акти
Положення про сертифікацію педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 зі змінами від 24 грудня 2019 р. № 1094)
За матеріалами Міністерства освіти і науки України
СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ
За матеріалами ОДА та Департаменту освіти і науки

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Законодавчі акти
Закони України «Про освіту»
Закони України «Про повну загальну середню освіту»
За матеріалами Міністерства освіти і науки України
Докладно про зміни НУШ
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Методичні рекомендації
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
За матеріалами ОДА та Департаменту освіти і науки

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Законодавчі акти
Закони України «Про освіту»
Закони України «Про повну загальну середню освіту»
За матеріалами Міністерства освіти і науки України
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Методичні рекомендації
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
За матеріалами ОДА та Департаменту освіти і науки

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Законодавчі акти
Закони України «Про освіту»
Закони України «Про повну загальну середню освіту»
За матеріалами Міністерства освіти і науки України
Довідник керівника
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Методичні рекомендації
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
За матеріалами ОДА та Департаменту освіти і науки

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ, КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ТА ЗАПИСИ В КЛАСНИХ ЖУРНАЛАХ. Методичний коментар
Зразок наказу "Про проведення організованого завершення 2019-2020 навчального року"
Зразок наказу "Про проведення підсумкового оцінювання у 2019-2020 навчальному році ЗЗСО"
Зразок наказу "Про заповнення класних журналів"
Рекомендації щодо проведення засідань педагогічних рад

На допомогу методисту №1,2020 рік
На допомогу методисту №5,2019 рік
На допомогу методисту №4,2018 рік
На допомогу методисту №3,2017 рік
На допомогу методисту №4,2016 рік

Відкрий для себе таємниці історії ЖУРНАЛ "ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП".
Наша історія – історія України, родини, світу і кожної людини. В «Історичному калейдоскопі» ви знайдете статті, документи, інтерв’ю з усіх куточків України і зарубіжжя. «Історичний калейдоскоп» пропонує рубрики: «Таємниці давньої історії», «Велика історія маленьких речей», «Повсякденне життя», «Борці за волю України», «Війна: людина і зброя», «Історія комунікацій», «Терор: жертви і кати», «Родинний архів», «Війна з природою», «Незвичайні жінки», «Царі і вожді», «Війна пам’ятників», «Історія кохання», «Смачна історія» та інші. Історія повчальна. Історія навчає, як жити, але навчає тільки тих, хто дійсно хоче вчитися. І над усім цим плином часу – муза історії Кліо!
Місія
У доступній формі донести до читача найцікавіші факти з історії України та світу.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Зателефонувати 097 853 3703
m.me/istorkaleido
istorkaleido@gmail.com
http://istorik.com.ua
Журнал "Історичний Калейдоскоп"
Власне про ідентичність
УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНІЧНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ, МІСЦЕ І РОЛЬ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
Формування національної ідентичності засобами української культури (Методичні рекомендації)
Авторська колонка
Упродовж останніх десятиріч щораз частотніше зростає популярність авторської колонки. Її поява та активізація в українському медіапросторі зумовлена низкою чинників, зокрема: звільненням ЗМІ з-під тиску цензури, свободою слова публіциста, прагненням до новизни й нестандартності висловлювань, наслідуванням західної моделі журналістики, медіаконкурентністю, змінами у свідомості читачів і попитом на суб’єктивно забарвлені тексти.
До питань української ідентичності Струкевич О.К.
Формування національної ідентичності засобами української культури Коннова М.В.
Історія – наука прикладна Струкевич О.К.
Україна між цивілізаціями Струкевич О.К.
Історична пам'ять
НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 – 1921 РР.
ОСЯГНЕННЯ ЇЇ СУТНОСТІ, ЗАСВОЄННЯ УРОКІВ
Дидактичні матеріали на допомогу учителеві історії

Консультації для керівників ЗЗСО

ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ «ПОДІУМ»
форми підвищення кваліфікації освітян області

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА
Онлайн презентація - 4 год.
ПІБ викладача Категорія слухачів Тема Посилання на матеріали презентації
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК (на вибір)
МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Тарасенко Галина Сергіївна Для всіх категорій слухачів Сучасний учитель – провідник освітніх змін Презентація. Тест. Практична.
Браніцька Тетяна Ромуальдівна Для всіх категорій слухачів Сучасний вчитель Нової української школи: партнерство, взаємодія, свобода творчості Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Києнко-Романюк Лариса Анатоліївна Для всіх категорій слухачів Сучасний вчитель – провідник змін: виклики та перспективи у сфері освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики та інформатики Система та механізми забезпечення академічної доброчесності. Закон України “Про освіту” Презентація
https://cutt.ly/EtRq3WV
Тест
https://cutt.ly/btRq8Qb
Струкевич Олексій Карпович Для всіх категорій слухачів Філософія національно-патріотичного виховання у контексті концепції «Нова українська школа» Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Філософія національно-патріотичного виховання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Юрчук Людмила Миколаївна Для всіх категорій слухачів Соціально-культурні аспекти життя і педагогічної діяльності вчителя ХХІ століття Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ДИТИНСТВА
Галич Тетяна Володимирівна Для всіх категорій слухачів Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Основні засади охорони дитинства. Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Кухарчук Петро Михайлович Для всіх категорій слухачів Організація ефективного і безпечного освітнього середовища Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Поліщук Віктор Миколайович Для всіх категорій слухачів Охорона праці. Основи безпеки життєдіяльності в закладах освіти. Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Юрчук Людмила Миколаївна Для всіх категорій слухачів Організація ефективного і безпечного освітнього середовища Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Стужук Микола Іванович Для вчителів початкових класів Організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів початкових класів Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Стужук Микола Іванович Для всіх категорій слухачів Система роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Новицька Лариса Віналіївна Для всіх категорій слухачів Освіта для сталого розвитку: сутність, мета,основні завдання Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
МОДУЛЬ 3. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Томчук Михайло Іванович Для всіх категорій слухачів Основи інклюзивної освіти Презентація
https://cutt.ly/5tAVV5X
Тест-Практичне
https://cutt.ly/otAV1la
Чопик Леся Іванівна Молошнюк Людмила Василівна Для всіх категорій слухачів Інклюзивна освіта: сутність, завдання, принципи. Презентація
https://cutt.ly/5tAVV5X
Тест-Практичне
https://cutt.ly/otAV1la
Яцюк Марія Валеріївна Педагоги організатори, заступники директорів з виховної роботи, вчителі початкових класів, вихователі груп продовженого дня Роль вчителя у формуванні психологічно безпечного освітнього середовища Презентація
ФАХОВИЙ БЛОК (на вибір)
МОДУЛЬ 4. СУЧАСНЕ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Жаровська Олена Петрівна Для всіх категорій слухачів Міжнародне гуманітарне право Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Юглічек Лілія Степанівна Для вчителів біології Основи біологічної систематики Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Юглічек Лілія Степанівна Для вчителів біології Біоінвазії як глобальна екологічна проблема Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для методичної служби Науково-методична робота в ЗЗСО: управління Презентація
https://cutt.ly/UtRqBs5
Тест
https://cutt.ly/stRqNYB
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії Спростування імперських міфів про історію Другої світової війни Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Українська ідентичність як наскрізна тема шкільного курсу історії Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Українский конституційний процес ХVІІІ ст.: Конституція Пилипа Орлика,інші документи конституційного характеру Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Становище України на сучасній міжнародній арені. Виклики і відповіді Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для всіх категорій слухачів Тема історичних надбань українства у гуртковій роботі з учнями Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії та правознавства Сучасне навчально-методичне забезпечення викладання історії України Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Салтановська Надія Іванівна Для вчителів математики Визначений інтеграл і його застосування Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Салтановська Надія Іванівна Для вчителів математики Первісна та її властивості.Таблиця первісних Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Салтановська Надія Іванівна Для вчителів математики Систематизація планіметричного матеріалу в основній школі.Метод ключових задач в планіметрії Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Уманська Тетяна Василівна Для вчителів географії Програмно-методичне забезпечення викладання шкільного курсу географії в умовах модернізації освіти Презентація. Тест. Практична.
https://docs.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для вчителів української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Компетентнісно-діяльнісний підхід вчителя до викладання української мови і літератури, зарубіжної літератури в умовах Нової української школи. Методичні орієнтири
Презентація
https://docs.google.com/...
Тест
https://docs.google.com/...
Практична
https://docs.google.com/...
Нежданова Лілія Іванівна Для вчителів української мови та літератури Будова слова та словотвір у шкільному курсі української мови та в завданнях ЗНО: складні випадки аналізу Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Лесіна Олена Вікторівна Для вчителів початкових класів, методистів Державний стандарт початкової освіти: принципи, цільові групи, циклічність Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Лесіна Олена Вікторівна Для вчителів початкових класів, методистів Планування на рік, тиждень, день Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Ткачук Тарас Павлович Для вчителів української мови Створення навчальних тестів з української мови Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Янушкевич Ольга Миколаївна Для керівників гуртків Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення роботи керівника гуртка в НУШ Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Мудрак Олександр Васильович Для всіх категорій слухачів Реалізація концепції сталого розвитку на уроках природничо-математичних дисциплін Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Серебряков Валентин Валентинович Для всіх категорій слухачів Особливості збереження біотичного різноманіття Вінницької області Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гусєва Валентина Олександрівна Для вчителів англійської мови The requirements to an English language lesson Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Опаренюк Галина Андріївна Для вчителів біології Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання біології, екології та природознавства у ЗЗСО Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Степанова Лариса Володимирівна Для вчителів хімії Реалізація компетентнісного підходу при навчанні хімії Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Савчук Надія Іллівна Для вчителів історії Сучасні аспекти методики викладання історії в школі Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Любчак Семен Степанович Для вчителів трудового навчання Особливості державного стандарту та профільного навчання у сучасній загальноосвітній школі Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гусєв Віктор Григорович Для вчителів фізичної кульутри, захисту Вітчизни, основ медичних знань Тактична медицина Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гусєв Віктор Григорович Для вчителів фізичної кульутри Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення фізичної культури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Русан Лариса Степанівна Колосінська Галина Іллівна Для працівників ЗДО Технологія побудови освітнього процесу за допомогою методичного конструктора («карти розуму», «карти пам'яті», «інтелект-карти», «майнд-мепі») Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Нагорнюк Оксана Миколаївна Для всіх категорій слухачів Екологічна культура – адаптивний механізм сталого розвитку Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 5. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ (також із використанням ІКТ та цифрових технологій )
Анцибор Анатолій Іванович Для всіх категорій слухачів Комунікативні засоби та вміння педагогічного працівника Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гусєв Віктор Григорович Для вчителів фізичної кульутри, основ медичних знань Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Струкевич Олексій Карпович Для вчителів історії Історична освіта у Новій українській школі Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Янушкевич Ольга Миколаївна Для всіх категорій слухачів Музична казка як ефективний засіб навчання і виховання дітей Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Любчак Семен Степанович Для вчителів трудового навчання Профорієнтаційна робота на уроках трудового навчання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гальчевська Наталя Анатоліївна Для педагогічних працівників початкової школи Інноваційна система оцінювання в початковій школі. Методи та інструменти оцінювання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гусева Валентина Олександрівна Для вчителів іноземних мов Забезпечення наступності навчання в початковій та основній школі – як важливий фактор якісної освіти Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Гусєва Валентина Олександрівна Для вчителів англійської мови НУШ: особливості викладання англійської мови в початкових класах Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
П’яст Наталія Йосипівна Для вчителів української мови та літератури Лайфхаки в підготовці учнів до ЗНО з української мови та літератури Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
П’яст Наталія Йосипівна Для всіх категорій слухачів Орфоепічні норми сучасної української літературної мови Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для вчителів української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Сучасний урок словесності: моделювання та реалізація Презентація.

Практична.
Коваленко Лариса Василівна Для вчителів української мови та літератури Актуальні питання ефективної підготовки вчителів й учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури Презентація.
https://drive.google.com/... Онлайн-тестування.
https://drive.google.com/...
Мудрак Олександр Васильович Для всіх категорій слухачів Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області Презентація. Тест.
https://drive.google.com/...
Мудрак Олександр Васильович Для вчителів фізичної культури і Захисту Вітчизни Фізіологічні і екологічні особливості харчування в польових умовах та при інтенсивних фізичних навантаженнях Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Пилявець Наталія Ігорівна Асистенти вчителів Сутність та основні принципи МКФ. Огляд структури Презентація
https://cutt.ly/8tANBMn
Практичне
27morozovanata@gmail.com
Тест
https://cutt.ly/qtANNMq
Мудрак Олександр Васильович Для слухачів природничо-математичних дисциплін Шляхи підвищення рівня екологічної освіти і виховання школярів на уроках природничо-математичних дисциплін Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Поліщук Віктор Миколайович Для вчителів географії Сутність принципи та фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів. Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Томчук Михайло Іванович Для вчителів основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання Актуальні проблеми виховання цінностей учнівської молоді. Зоров’я як цінність особистості Презентація
https://cutt.ly/stAV6qK
Тест-Практичне
https://cutt.ly/TtABwG4
Яцюк Марія Валеріївна Для асистентів вчителів, вихователів ЗДО і вихователів гпд Методи роботи з психомалюнком Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
https://drive.google.com/...
Жарая Світлана Борисівна Вчителі німецької мови Формування писемного продукування на уроках німецької мови Презентація
https://drive.google.com/...
Тест
https://drive.google.com/...
Практична
https://drive.google.com/...
Жарая Світлана Борисівна Вчителі німецької мови Формування вмінь усного мовлення на уроках німецької мови Презентація
https://drive.google.com/...
Тест
https://drive.google.com/...
Практична
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 6. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ
Тарасенко Галина Сергіївна Для працівників дошкільної освіти Технологія естетико-екологічного виховання дошкільників у світлі сучасних вимог до освітнього процесу Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Авраменко Наталя Олександрівна Для всіх категорій слухачів Інноваційні методи навчання в умовах європейських інтеграційних процесів Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Авраменко Наталя Олександрівна Для всіх категорій слухачів Технологія «Перевернутого уроку» Презентація
https://drive.google.com/...
Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Дзигаленко Людмила Михайлівна Для всіх категорій слухачів Сучасні напрямки декоративно-ужиткового мистецтва Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Молошнюк Людмила Василівна Для асистетів вчителів, фахівців ІРЦ, вчителів спецзакладів, керівників ЗО, вчителів початкових класів. Навчання дітей з особливими освітніми потребами основам математики за методикою Нумікон Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Кущ Ольга Петрівна
Петрина Світлана Володимирівна
Для всіх категорій слухачів Технологія розвитку креативного мислення засобами словесності Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Нежданова Лілія Іванівна Для вчителів української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Аналіз художнього твору Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Семко Майа Іванівна Для всіх категорій педагогічних працівників Технологічний підхід в контексті Нової української школи Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Федун Сергій Ігорович Для всіх категорій педагогічних працівників Формувальне оцінювання як інструмент розвитку учнів Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Шевченко Ілона Андріївна Для всіх категорій педагогічних працівників Інноваційні педагогічні технології в сучасній освіті Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Шевчук Леся Володимирівна Для всіх категорій слухачів Психологічні особливості аналізу емоційності літературних та казкових героїв на навчально-виховних заняттях Презентація. Тест. Практична.
П’яст Наталія Йосипівна Для всіх категорій слухачів Мовленнєвий практикум: акцентологічні й фонетичні норми української літературної мови Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Василенко Надія Володимирівна Для вчителів математики Логіка в навчанні та вихованні. Технологія розв'язання задач Презентація
https://cutt.ly/ZtRqLDT
Тест
https://cutt.ly/TtRqZP4
МОДУЛЬ 7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Браніцька Тетяна Ромуальдівна Для всіх категорій слухачів Ефективне спілкування в контексті педагогіки партнерства Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Потапчук Євген Михайлович Для всіх категорій слухачів Сімейні конфлікти та шляхи їх запобігання і подолання Презентація
https://drive.google.com/...
Тест-Практичне
https://drive.google.com/...
Жаровська Олена Петрівна Для всіх категорій слухачів Розвиток іміджу вчителя: емоційний інтелект Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Маляр Олена Іванівна Для всіх категорій слухачів Психофізіологічні особливості дітей підліткового віку. Забезпечення і підтримка учня в освітньому середовищі та родині (педагогіка партнерства, дитиноцентризм) Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Томчук Михайло Іванович Для вчителів «Захист Вітчизни», фізичної культури Методологічні засади формування психологічної готовності учнів до захисту Вітчизни та служби в Збройних Силах України. Форми та методи проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти Презентація
https://cutt.ly/ctAV2yg
Тест-Практичне
https://cutt.ly/htAV7fD
Чопик Леся Іванівна Молошнюк Людмила Василівна Для всіх категорій слухачів Команда психолого-педагогічного супроводу Презентація
https://cutt.ly/ctAV2yg
Тест-Практичне
https://cutt.ly/htAV7fD
Томчук Сергій Михайлович Для всіх категорій слухачів Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників Презентація
https://cutt.ly/ptANWUc
Тест-Практичне
https://cutt.ly/wtANRMX
Шпортун Оксана Миколаївна Для всіх категорій слухачів Вікова періодизація розвитку особистості Презентація
https://cutt.ly/utANXd1
Практичне
https://cutt.ly/ftANCUk
Тест
https://docs.google.com/...
Дмитрова Тетяна Володимирівна Для всіх категорій слухачів Психофізіологічні особливості підлітків Презентація
https://docs.google.com/...
Практичне
dmitrova1959@ukr.net
Тест
dmitrova1959@ukr.net
Києнко-Романюк Лариса Анатоліївна Для всіх категорій слухачів Розвиток емоційного інтелекту у процесі освітньої діяльності в закладах загальної середньої та позашкільної освіти Презентація. Тест. Практична
https://drive.google.com/...
МОДУЛЬ 8. ОСОБЛИВОСТІ (СПЕЦИФІКА) ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Маляр Олена Іванівна Для асистентів вчителів, вчителів спеціальних закладів освіти Психологічні особливості гіперактивного розладу з дефіцитом уваги у дітей Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Молошнюк Людмила Василівна Для всіх категорій слухачів Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Чопик Леся Іванівна Для всіх категорій слухачів Порушення зору. Психолого-педагогічний супровід Презентація
https://cutt.ly/FtANDXw
Тест-Практичне
https://cutt.ly/VtANGB3
Драченко Вікторія Василівна Для всіх категорій слухачів Психологічний супровід дитини з аутичними розладами Презентація.Тест. Практичне
https://drive.google.com/open?id=1CPzLaFze4e_DlRYXyNxVUG_oF-QAmpc8
Шпортун Оксана Миколаївна Для всіх категорій слухачів Типологія та корекція проблем людей Презентація
https://cutt.ly/ZtANJnb
Практичне
https://cutt.ly/ktANKLS
Тест
https://cutt.ly/ZtANLLR
МОДУЛЬ 9. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (на вибір: мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність)
Петренко Юлія Ігорівна Для всіх категорій слухачів Протидія торгівлі людьми в Україні Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Нежданова Лілія Іванівна Для всіх категорій слухачів Мовленнєва компетентність працівника загальноосвітнього закладу, керівника, вихователя закладу дошкільної освіти як передумова грамотного мовлення дитини Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Федорець Василь Миколайович Для всіх категорій слухачів Удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя на основі знань профілактики раптової серцевої смерті Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для всіх категорій слухачів Мовна компетентність педагога Презентація. Тест. Практична.


Мудрак Олександр Васильович Для всіх категорій слухачів Екологічне виховання як невід’ємна складова національно-патріотичного виховання Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Коваленко Лариса Василівна Для шкільних бібліотекарів Мовна компетентність шкільних бібліотекарів Презентація. Тест. Практична.


https://cutt.ly/ztJs04K

https://cutt.ly/ctJdGPf>
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Медіаграмотність учасників освітнього процесу Презентація
https://cutt.ly/ZtZO9Ra
Тест-практичне
https://cutt.ly/JtAVCum
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Інфомедійна грамотність практичного психолога Презентація
https://cutt.ly/DtAVQsd
Тест-Практичне
https://cutt.ly/GtAVTpJ
Матохнюк Людмила Олександрівна, Гальчевська Наталя Анатоліївна Для всіх категорій слухачів Професійна ідентичність вчителя. Цифрова та інфомедійна компетентності Презентація.Тест. Практична
https://drive.google.com/...
Матохнюк Людмила Олександрівна Для всіх категорій слухачів Google форма. Створення тесту. Презентація
https://drive.google.com/...
Тест-Практичне
https://docs.google.com/...
Анцибор Анатолій Іванович Для всіх категорій слухачів Проблематика медіаосвіти в сучасній освітній установі Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Конфедрат Юлія Юріївна, Шкарапута Ірина Валеріївна Для працівників ЗДО Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності педагога Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Конфедрат Юлія Юріївна, Шкарапута Ірина Валеріївна Для вихователів ЗДО Використання online-інструментів та Інтернет-ресурсів в освітньому процесі ЗДО Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Опаренюк Галина Андріївна Для вчителів біології Інфо-медійна грамотність у роботі сучасного вчителя біології Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Нагорнюк Оксана Миколаївна Для всіх категорій слухачів Екологічна освіта і культура для сталого розвитку Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
Жаровська Олена Петрівна Для всіх категорій слухачів Використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі Презентація. Тест. Практична.
https://drive.google.com/...
РЕФЛЕКСИВНИЙ БЛОК
МОДУЛЬ 10. РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК
Коваленко Лариса Василівна Для учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, мов національних меншин Професійний розвиток сучасного вчителя-філолога. Методичний порадник Презентація
https://drive.google.com/...
Тест
https://drive.google.com/...
Міністерство цифрової трансформації України Для всіх категорій слухачів Цифрова освіта: дивись і вчись Оглядовий освітній серіал
https://osvita.diia.gov.ua/
Підготовка учнів до ЗНО з німецької мови. Креативне письмо. В1 (26.05.2020)
«Основи інклюзивної освіти» (27.05.2020)
КСШО з проблеми «Сторітелінг, відеоскрайбінг як новітні технології створення навчальних презентацій» (03.06.2020)
Семінар з проблеми «Розвиток креативного мислення педагогів» (25.06.2020)
Семінар з проблеми «Основи інклюзивної освіти» (25.06.2020)
Семінар-практикум з проблеми «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі»
КСШО з проблеми «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» (01.07.-02.07.2020)
ШІНО з проблеми «Синтез мистецтв у викладанні літератури» (06.07.2020)
Семінар з проблеми «Розвиток креативного мислення педагогів» (06.07.2020; 27.08.2020)
ШІНО з проблеми «Виховання здоров’язбережувальної компетентності у процесі реалізації наскрізної лінії компетентностей «Здоров’я і безпека» засобами математики» (06.07.2020)
КСШО з проблеми «Обробка фото, звуку, відео в сучасних редакторах» (09.07.-10.07.2020)
КСШО з проблеми «Методика визначення екологічного сліду» (07.07.2020)
Семінар з проблеми «Розвиток креативного мислення педагогів» (09.07.2020)
Семінар-практикум з проблеми «Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі» (09.07-10.07.2020)
Семінар з проблеми «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору» (27.08.2020)
Семінар з проблеми «Мовно-комунікативні компетентності педагогів: вербальне і невербальне спілкування, прийоми маніплювання і захист від нього» (28.08.2020)
Семінар-практикум з проблеми «Мовленнєвий практикум: найновіші рекомендації з урахуванням вимог нового українського правопису» (21.09.2020 –23.09.2020)
Семінар-тренінг з проблеми «Розвиток життєстійкості/стресостійкості особистості в освітньому процесі» (21.09.2020)
Семінар з проблеми «Розвиток креативного мислення педагогів» (21.09.2020)
Семінар з проблеми «Психологія почерку (графологія): шлях до пізнання особистості» (21.09.2020)
КСШО з проблеми «Підготовка учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання з математики» (21.09.2020)
ШІНО з проблеми «Операційні системи, офісний пакет (Word, Excel, PowerPoint), робота в Інтернеті» (23.09.20- 25.09.20)
Семінар з проблеми «Мовно-комунікативні компетентності педагогів: вербальне і невербальне спілкування, прийоми маніпулювання і захист від нього» (23.09.2020)
Семінар з проблеми «Основи інклюзивної освіти» (23.09.2020)
ШІНО з проблеми «Розвиток критичного мислення учнів у процесі аналізу-інтерпретації мистецьких творів на сучасному уроці мистецтва у 8-11 класах» (24.09.2020 – 25.09.2020)
Семінар з проблеми «Психологія почерку (графологія): шлях до пізнання особистості» (25.09.2020)
Семінар-тренінг з проблеми «Корекція емоційного вигорання педагогічних працівників» (25.09.2020)
ОНЛАЙН НАВЧАННЯ
фахове зростання (методичним об’єднанням)

Пойда С.А

Методичні рекомендації disted

https://www.youtube.com/watch?v=X2w5-eEiIys

Методичні рекомендації від КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти та ЛІКТ ФМГ №17 ВМР

https://www.youtube.com/..

0 створення облікового запису на google

https://www.youtube.com/...

1 створення і приєднання до класу

https://www.youtube.com/...

2 створення матеріалу у Google Class

https://www.youtube.com/...

3 створення завдання у Google Class

https://www.youtube.com/...

4 редагування завдання та створення тесту у Google Class, Forms

https://www.youtube.com/...

5 виконання тестування та отримання результатів роботи учнів у Google Class

https://www.youtube.com/...

6 робота учня у Google Class

https://www.youtube.com/...

7 перевірка виконання завдань у Google Class

https://www.youtube.com/...

8 Як організувати та провести Вебінар

https://www.youtube.com/...

9 Запис вебінарів та збереження на Google Диск

https://www.youtube.com/...

ОНЛАЙН КУРС
власний професійний розвиток

https://www.ed-era.com/courses/

EdEra – студія онлайн-освіти, що створює онлайн-курси, інтерактивні підручники, освітні спецпроекти та моделі інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес.

https://prometheus.org.ua/

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus – перший та найбільший проект безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні.

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Inc+1/about

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://verified.ed-era.com/...

https://courses.ed-era.com/courses/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://courses.ed-era.com/...

https://courses.prometheus.org.ua/...

https://www.youtube.com/watch?v=-Qw970G0aYs

Антоніна Букач. Вебінар "Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу"

https://www.youtube.com/watch?v=wH331ndzurM

Дист Освіта. Налаштування сервісу відео-трансляцій zoom Як налаштувати сервіс zoom для організації відео-уроків на карантині

https://www.youtube.com/watch?v=C9rN1vJZJkE

Антоніна Букач. Google Classroom. Як створити клас та отримати КОД для запрошення учасників?

http://dystosvita.gnomio.com/

Дист Освіта. Відео-супровід дистанційного сайту навчання інформатики.
Всі курси інформатики для середньої школи: від 2 по 11 клас, профільні курси за вибором з інформаційних технологій та програмування

https://www.youtube.com/watch?v=R7BTWFiC1Tg

Arthur Chastakov. Створення завдання в Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=zgcr7q6sJWY

Галина Л. 2-1) як створити тест на гугл клас (короткий опис). Інструкція для викладачів

Для учителів, викладачів та слухачів, які планують використовувати Google Class
Викладачам на Olymp.vn.ua
Користувачам Olymp.vn.ua
Посилання на кімнати вебінарів

ВІДКРИТИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ «ПЕРФОРМАНС»
мережеві творчі фахові спільноти освітян

КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти 2020 © КВНЗ ВАНО. Усі права захищені.
Шаблон розроблений Лесиком О.В.
E-mail:viddilinformteh@gmail.com