МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР

Menu

Дослідницько-пошуковий проект
«Модернізація науково-методичної роботи області з використанням кластерно-хмарних технологій»
2014-2015 н.р. / 2019-2020 н.р.

Про проект

    Інноваційний кластер – це система тісних зв’язків між науковими і освітніми закладами, бізнесом, громадськістю, владою, додатковими інституціями, яка включає в себе весь інноваційний ланцюжок від виникнення наукової ідеї до її безпосереднього втілення.

    Кластер в освіті можна визначити як систему взаємопов'язаних закладів освіти, освітніх організацій, промислових, бізнесових структур, громадських та інших організацій, значимість яких, як цілого, перевищує суму складових частин.

    ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР – це система співпраці, щільно пов’язаних і територіально близьких освітніх установ, методичних структур, громадськості, влади, інституцій дотичних до освіти (виробників, постачальників освітніх послуг, споживачів, уряду, громадських, наукових та освітніх установ, об’єктів інфраструктури, технопарків), з метою організації, раціонального використання освітнього середовища та його інноваційного нарощування з метою ЗАДОВОЛЬНИТИ ПОТРЕБИ КОЖНОГО ОСВІТЯНИНА В БЕЗПЕРЕРВНОМУ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ, ФАХОВОМУ ЗРОСТАННІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОЖНИМ УЧНЕМ ОЧІКУВАНОГО РЕЗУЛЬНАТУ В НАВЧАННІ, ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ.

    Кластер – в перекладі з англійської «cluster» – «гроно», «букет», «щітка», «група», «скупчення», «зосередження» (наприклад, людей, предметів), або як «бджолиний рій», як процес буквально означає – «зростати разом», «збиратися групами», «товпитися, тіснитися».
    В економічному словнику бізнесмена подано таке визначення: «Кластер – англ. cluster – група об’єктів в розпізнаванні образів, об'єднаних загальними ознаками».
    Словник іншомовних слів трактує «кластер» – об'єднання декількох однорідних елементів, яке може розглядатися як самостійна одиниця, що володіє певними властивостями.
    Кластер – як математичний термін, позначає фізично близьке розташування логічно пов'язаних об'єктів у межах однієї області (А. Павлюк).

АКТУАЛЬНІСТЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА

МОДЕЛЮВАННЯ

ПІДҐРУНТТЯ

ВІДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВІРТУАЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕТОДЦЕНТР
моделі методичної служби в умовах децентралізації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕЖМЕНТ ОСВІТИ ОБЛАСТІ
пріоритетні напрямки державної та регіональної освітньої політики

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності

ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ «ПОДІУМ»
форми підвищення кваліфікації освітян області

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ МОЛОДИХ ТА НОВОПРИЗНАЧЕНИХ ОСВІТЯН ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ РОЗВИТОК ТА СТИМУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ТВОРЧОПРАЦЮЮЧИХ ОСВІТЯН
ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗА ФАХОМ ШКОЛА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ОСВІТЯН ШКОЛА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗРОСТАННЯ ОСВІТЯН
КОМПЕНСАЦІЙНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ОСВІТЯН ШКОЛА ПОСЛІДОВНИКІВ ЕФЕКТИВНОГО ППД
ОПЕРАТИВНА ШКОЛА МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ОБЛАСТІ ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КВНЗ "ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ"
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ МОЛОДИХ ТА НОВОПРИЗНАЧЕНИХ ОСВІТЯН ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ РОЗВИТОК ТА СТИМУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ТВОРЧОПРАЦЮЮЧИХ ОСВІТЯН
ШКОЛА СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ РАЙОННІ КОНФЕРЕНЦІЇ ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ГРУПА ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ МЕТОДИСТА ПРОБЛЕМНІ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМИ ТВОРЧІ СТУДІЇ
ГРУПОВІ ТА ІНДВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕТОДИЧНА РАДА ТВОРЧІ ФОКУС-ГРУПИ
ЗВІТ З ВИКОРИСТА-ННЯМ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ МЕТОДИЧНІ ПОСИДЕНЬКИ / ДИСКУСІЇ ЕКСПЕРИМЕ-НТАЛЬНІ МАДАНЧИКИ
ФАХОВІ ЯРМАРКИ АТМ / МЕТОД-КОРИСПОНДЕНТИ
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ КОНКУРСИ / ФЕСТИВАЛІ
МІЖРАЙОННІ / МІЖШКІЛЬНІ МО КАРТОТЕКА НОСІЇВ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДДОСВІДУ
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ МОЛОДИХ ТА НОВОПРИЗНАЧЕНИХ ОСВІТЯН ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ РОЗВИТОК ТА СТИМУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ТВОРЧОПРАЦЮЮЧИХ ОСВІТЯН
ІНДИВІДУАЛЬНЕ СТАЖУВАННЯ АТЕСТАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНА ТВОРЧА РОБОТА
НАСТАВНИЦТВО СЕРТИФІКАЦІЯ ВЛАСНЕ ТВОРЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ВІДКРИТТІ ЗАХОДИ АВТОРСЬКА ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПУТИ МАЙСТЕР-КЛАСИ
ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ, ЗАХОДІВ АУКЦІОНИ ПДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ТВОРЧІ ЗВІТИ, ТУРНІРИ
ДІЛОВІ ІГРИ ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ КАРТОТЕКА НОСІЇВ ПОЗИТИВНОГО ПЕДДОСВІДУ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ ВИДАВНИЧА ДІЛЬНІСТЬ

5

ВІДКРИТИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ «ПЕРФОРМАНС»
мережеві творчі фахові спільноти освітян

Увага! Увага!


Шановні колеги!


Творчі фахові спільноти продовжують функціонувати на Facebook на сторінці КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”.


Для того, щоб отримувати актуальні новини, Вам потрібно підписатись на сторінку https://www.facebook.com/academia.vn.ua/

Тут можна не лише читати, а й додавати свою інформацію.

Пошук необхідної інформації на сторінці можливий із використанням

хеш-тегів. Список запропонованих хеш-тегів, які використовуються наведено нижче:


#НУШ

#екологія

#управліннятаадміністрування

#психологія

#управління

#управліннязакладомосвіти

#початковашкола

#вихователіднз

#бібліотека

#біологія

#географія

#економіка

#математика

#технологія

#фізика

#фізичнакультура

#захиствітчизни

#фізкультура

#зв

#бжд

#художньоестетичне

#естетичне

#хімія

#іноземнамова

#інформатика

#інформаційнітехнології

#історія

#філологія

#правознавство

#українознавство

#корекційніпедагоги

#інклюзія

#соціальніпедагогиДля того, щоб переглянути матеріали спільнот, потрібно завантажити відповідний архів та розпакувати його до окремої папки.


Окремі дописи будуть доступні із файлів із розширенням .htmlАрхіви спільнот доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1LV5xNeXm_4PQ3qJQn0pxMJ4q-5r-U84x?usp=sharing

Screenshot 4  Screenshot 5  Screenshot 6

Screenshot 7  Screenshot 8  Screenshot 20

Screenshot 10  Screenshot 11  Screenshot 12

Screenshot 13  Screenshot 14  Screenshot 15

Screenshot 16  Screenshot 17  Screenshot 18

Screenshot 19  Screenshot 20  Screenshot 21

Screenshot 22 Screenshot 20  Screenshot 22

Screenshot 23 ukrainozn koord