МЕТОДИЧНИЙ КЛАСТЕР

Menu

Про проект

Кластер – в перекладі з англійської «cluster» – «гроно», «букет», «щітка», «група», «скупчення», «зосередження» (наприклад, людей, предметів), або як «бджолиний рій», як процес буквально означає – «зростати разом», «збиратися групами», «товпитися, тіснитися».
В економічному словнику бізнесмена подано таке визначення: «Кластер – англ. cluster – група об’єктів в розпізнаванні образів, об'єднаних загальними ознаками».
Словник іншомовних слів трактує «кластер» – об'єднання декількох однорідних елементів, яке може розглядатися як самостійна одиниця, що володіє певними властивостями.
Кластер – як математичний термін, позначає фізично близьке розташування логічно пов'язаних об'єктів у межах однієї області (А. Павлюк).

АКТУАЛЬНІСТЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА

МОДЕЛЮВАННЯ

ПІДҐРУНТТЯ

ВІРТУАЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕТОДЦЕНТР / моделі методичної служби в умовах децентралізації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕЖМЕНТ ОСВІТИ ОБЛАСТІ / пріоритетні напрямки державної та регіональної освітньої політики

нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності

ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ «ПОДІУМ» / форми підвищення кваліфікації освітян області

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ МОЛОДИХ ТА НОВОПРИЗНАЧЕНИХ ОСВІТЯН ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ РОЗВИТОК ТА СТИМУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ТВОРЧОПРАЦЮЮЧИХ ОСВІТЯН
ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЗА ФАХОМ ШКОЛА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ОСВІТЯН ШКОЛА НАУКОВО-МЕТО-ДИЧНОГО ЗРОСТАННЯ ОСВІТЯН
КОМПЕНСАЦІЙНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ОСВІТЯН ШКОЛА ПОСЛІДОВНИКІВ ЕФЕКТИВНОГО ППД
ОПЕРАТИВНА ШКОЛА МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ОБЛАСТІ ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КВНЗ "ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ"
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: «НА ДОПОМОГУ МЕТОДИСТУ», «ОСВІТЯНСЬКИЙ ВІСНИК» Be
Al
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ МОЛОДИХ ТА НОВОПРИЗНАЧЕНИХ ОСВІТЯН ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ РОЗВИТОК ТА СТИМУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ТВОРЧОПРАЦЮЮЧИХ ОСВІТЯН
ШКОЛА СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ РАЙОННІ КОНФЕРЕНЦІЇ ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ГРУПА ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ МЕТОДИСТА ПРОБЛЕМНІ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМИ ТВОРЧІ СТУДІЇ
ГРУПОВІ ТА ІНДВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ МЕТОДИЧНА РАДА ТВОРЧІ ФОКУС-ГРУПИ
ЗВІТ З ВИКОРИСТА-ННЯМ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ МЕТОДИЧНІ ПОСИДЕНЬКИ / ДИСКУСІЇ ЕКСПЕРИМЕ-НТАЛЬНІ МАДАНЧИКИ
ФАХОВІ ЯРМАРКИ АТМ / МЕТОД-КОРИСПОНДЕНТИ
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ КОНКУРСИ / ФЕСТИВАЛІ
МІЖРАЙОННІ / МІЖШКІЛЬНІ МО КАРТОТЕКА НОСІЇВ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДДОСВІДУ
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ МОЛОДИХ ТА НОВОПРИЗНАЧЕНИХ ОСВІТЯН ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ РОЗВИТОК ТА СТИМУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ТВОРЧОПРАЦЮЮЧИХ ОСВІТЯН
ІНДИВІДУАЛЬНЕ СТАЖУВАННЯ АТЕСТАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНА ТВОРЧА РОБОТА
НАСТАВНИЦТВО СЕРТИФІКАЦІЯ ВЛАСНЕ ТВОРЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ВІДКРИТТІ ЗАХОДИ АВТОРСЬКА ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ
МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПУТИ МАЙСТЕР-КЛАСИ
ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ, ЗАХОДІВ АУКЦІОНИ ПДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ТВОРЧІ ЗВІТИ, ТУРНІРИ
ДІЛОВІ ІГРИ ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ КАРТОТЕКА НОСІЇВ ПОЗИТИВНОГО ПЕДДОСВІДУ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ ВИДАВНИЧА ДІЛЬНІСТЬ

5

ВІДКРИТИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ «ПЕРФОРМАНС» / мережеві творчі фахові спільноти освітян

Screenshot 4  Screenshot 5  Screenshot 6

Screenshot 7  Screenshot 8  Screenshot 20

Screenshot 10  Screenshot 11  Screenshot 12

Screenshot 13  Screenshot 14  Screenshot 15

Screenshot 16  Screenshot 17  Screenshot 18

Screenshot 19  Screenshot 20  Screenshot 21

Screenshot 22 Screenshot 20  Screenshot 21

Screenshot 22